ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 23 Νοεμβρίου του 2022

22.11.22 Τρίτη

Πρόσκληση για Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 23 Νοεμβρίου του 2022

Πρόσκληση για Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 23 Νοεμβρίου του 2022

Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πνευματικού Κέντρου Γενισέας στις 23 Νοεμβρίου 2022 ημέρα Τετάρτη ώρα 12:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:


  1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση σχεδίου Κανονισμού Χρήσης Κοινοχρήστων χώρων Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Τσιτιρίδης Γεώργιος, Δήμαρχος)
  2. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 134/2014 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου με την κατάργηση παρόδου στο Ο.Τ. 27 και ταυτόχρονα τον χαρακτηρισμό χώρου ως Κ.Χ. - ΠΛΑΤΕΙΑ στο Ο.Τ. 6 του Οικισμού Αβδήρων Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής


Τσιτιρίδης Γεώργιος

Δήμαρχος Αβδήρων