ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποίοτητας Ζωής στις 22 Αυγούστου 2022

18.08.22 Πέμπτη

Πρόσκληση για Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποίοτητας Ζωής στις 22 Αυγούστου 2022

Πρόσκληση για Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποίοτητας Ζωής στις 22 Αυγούστου 2022

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η


Για Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής


Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πνευματικού Κέντρου Γενισέας στις 22 Αυγούστου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Επικαιροποίηση της υπ αριθμ 134/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου με την κατάργηση παρόδου στο Ο.Τ. 27 και ταυτόχρονα τον χαρακτηρισμό χώρου ως Κ.Χ - Πλατεία στο Ο.Τ. 6 του οικισμού Αβδήρων του Δήμου Αβδήρων. (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
  2. Έγκριση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής - μουσικών οργάνων στον ΠΑΜΠΟΡΙΔΗ ΒΛΑΣΙΟ του ΜΙΧΑΗΛ, για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΑΠΟ ΟΥΖΕΡΙ, ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ - ΤΣΙΠΟΥΡΑΔΙΚΟ, ΖΥΘΟΠΩΛΕΙΟ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ», που βρίσκεται στην ΣΚΑΛΑ ΑΒΔΗΡΩΝ ΞΑΝΘΗΣ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΡΤΟ ΜΟΛΟ του Δήμου μας. (εισηγητής: Κασσέρης Κωνσταντίνος, Αντιδήμαρχος)


Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής


Τσιτιρίδης Γεώργιος

Δήμαρχος Αβδήρων
Επισυναπτόμενα αρχεία