ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 17 Οκτωβρίου 2023

13.10.23 Παρασκευή

Πρόσκληση για Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 17 Οκτωβρίου 2023

Πρόσκληση για Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 17 Οκτωβρίου 2023

Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πνευματικού Κέντρου Γενισέας στις 17 Οκτωβρίου 2023 ημέρα Τρίτη ώρα 11:00 π.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:


  1. Γνωμοδότηση επί της μελέτης εργοταξιακής σήμανσης – ασφάλισης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της εταιρείας ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΑΤΕ που αφορά το έργο με τίτλο «Βελτίωση οδικής ασφάλειας δημοτικής οδοποιίας Δήμου Αβδήρων» (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας ΖωήςΤσιτιρίδης Γεώργιος

Δήμαρχος Αβδήρων

Επισυναπτόμενα αρχεία