ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Επιτροπής Διαβούλευσης στις 17 Νοεμβρίου 2023

08.11.23 Τετάρτη

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Επιτροπής Διαβούλευσης στις 17 Νοεμβρίου 2023

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Επιτροπής Διαβούλευσης στις 17 Νοεμβρίου 2023

Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Αβδήρων που θα γίνει στο κτίριο του Μουσείου Λαογραφικών Ενδυμασιών των Βαλκανικών Χωρών στη Γενισέα, στις 17 Νοεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 12:00 π.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4555/2018 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Γνωμοδότηση σχετικά με το Τεχνικό Πρόγραμμα και το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του Δήμου έτους 2024.
  2. Διατύπωση απλής γνώμης επί του προσχεδίου του Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2024.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, ήτοι στις 20 Νοεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 12:00 π.μ. στο ίδιο μέρος, οπότε σε κάθε περίπτωση, θα θεωρηθεί ότι υφίσταται απαρτία. (παρ.3 άρθρο 76 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν.4555/18)

Η πρόσκληση και η ημερήσια διάταξη αναρτώνται στην ιστοσελίδα του δήμου και δημοσιοποιούνται στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, έντυπα και ηλεκτρονικά.

Ο Πρόεδρος της

Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Αβδήρων


Δήμος Γαρούφας

Πρόεδρος ΔΣ Αβδήρων


Επισυναπτόμενα αρχεία