ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 29 Απριλίου 2024 (Eιδική συνεδρίαση λογοδοσίας)

19.04.24 Παρασκευή

Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 29 Απριλίου 2024 (Eιδική συνεδρίαση λογοδοσίας)

Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 29 Απριλίου 2024 (Eιδική συνεδρίαση λογοδοσίας)

Σας προσκαλώ σε δημόσια ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πνευματικού Κέντρου Γενισέας στις 29 Απριλίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67Α του Ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 7 του ν.5056/23.

Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης εγγράφονται υποχρεωτικά τα θέματα που επιθυμεί να θέσει κάθε δημοτικός σύμβουλος, τα οποία αφορούν στο έργο της δημοτικής αρχής, εφόσον έχουν κατατεθεί εγγράφως στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου τρεις (3) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, ήτοι έως τις 26 Απριλίου 2024.


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων


Νικόλαος Μαυρίδης

Επισυναπτόμενα αρχεία