ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 29 Απριλίου 2024

25.04.24 Πέμπτη

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 29 Απριλίου 2024

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 29 Απριλίου 2024


Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πνευματικού Κέντρου Γενισέας στις 29 Απριλίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


 1. Έγκριση των εργασιών της εκκαθάρισης και του ισολογισμού περάτωσής της υπό εκκαθάρισης Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Αθλητισμού και Κοινωνικής Προστασίας Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Δήμαρχος)
 2. Άδεια διέλευσης Αγωγού Μέσης Τάσης του υπό κατασκευή Φωτοβολταϊκού Σταθμού εντός του τεμαχίου 251 ιδιοκτησίας THRACE N.G. ABEE από Αγροτικό Δρόμο στο Αγρόκτημα Μαγικού ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
 3. Έγκριση για την προμήθεια 8 οχημάτων (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
 4. Καθορισμός τροφείων και συναφών ρυθμίσεων στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Κασσέρης Κων/νος, Αντιδήμαρχος)
 5. Έγκριση κριτηρίων μοριοδότησης και καθορισμός διαδικασίας αιτήσεων επανεγγραφών και νέων εγγραφών στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Κασσέρης Κων/νος, Αντιδήμαρχος)
 6. Συγκρότηση ειδικής επιτροπής επιλογής, εγγραφών, διαγραφών και μείωσης η απαλλαγής τροφείων νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Αβδήρων για το σχολικό έτος 2024-2025 (εισηγητής: Κασσέρης Κων/νος, Αντιδήμαρχος)
 7. Έγκριση πινάκων μεσοπρόθεσμων προβλέψεων του ΜΠΔΣ 2025-2028 (εισηγητής: Δήμαρχος)
 8. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης του 1ου τριμήνου έτους 2024 (01.01.2024 έως και 31.03.2024) για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (εισηγητής: Δήμαρχος)
 9. Κατανομή επιχορήγησης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2024 (β΄ κατανομή), για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Αβδήρων στα ΝΠΔΔ του Δήμου: α) «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αβδήρων», β) «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αβδήρων» και γ) στα «Μειονοτικά Σχολεία» (εισηγητής: Δήμαρχος)
 10. Ολοκλήρωση της διαδικασίας της παρ. 4 του άρθρου 66 του Ν. 4849/2021 και έκδοση διαπιστωτικής πράξης για τις θέσεις επαγγελματιών και παραγωγών (εισηγητής: Γκαζιμπαγιαζίδης Βλαδίμηρος, Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της Επιτροπής του άρθρου 66 του Ν. 4849/2021)
 11. Κατάληψη κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην πλατεία Μάνδρας (εισηγητής: Γκαζιμπαγιαζίδης Βλαδίμηρος, Αντιδήμαρχος)
 12. Κατάληψη κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην παραλία Μυρωδάτου (εισηγητής: Γκαζιμπαγιαζίδης Βλαδίμηρος, Αντιδήμαρχος)
 13. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Αβδήρων (τακτικού & αναπληρωτή) για συμμετοχή τους στις Γενικές Συνελεύσεις της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ (ΑΝ. ΡΟ. Α.Α.Ε) (εισηγητής: Δήμαρχος)
 14. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Αβδήρων στα σχολικά συμβούλια των σχολικών μονάδων της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (εισηγητής: Δήμαρχος)
 15. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Αβδήρων στην Επιτροπή Μαθητικών Κατασκηνώσεων και Φιλοξενίας της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ξάνθης (εισηγητής: Δήμαρχος)
 16. Έγκριση της 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αβδήρων οικονομικού έτους 2024 (εισηγητής: Δήμαρχος, Κεμανετζής Παναγιώτης, Προϊστάμενος Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας)


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων


Νικόλαος Μαυρίδης

Επισυναπτόμενα αρχεία