ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 28 Δεκεμβρίου 2022

23.12.22 Παρασκευή

Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 28 Δεκεμβρίου 2022

Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 28 Δεκεμβρίου 2022

Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο κτίριο του Μουσείου Λαογραφικών Ενδυμασιών των Βαλκανικών Χωρών στη Γενισέα του Δήμου Αβδήρων στις 28 Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


  1. Γνωμοδότηση για τον χαρακτηρισμό της Δημοτικής οδού που συνδέει τον οικισμό Φελώνης με την δευτερεύουσα Εθνική Οδό Ξάνθης – Κομοτηνής, ως κύριας και μοναδικής (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
  2. Έγκριση υλοποίησης των κορυφών υπ’ αριθ. 3 και 4 του εγκεκριμένου ορίου οικισμού Πετεινού Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
  3. Εκποίηση χωρίς δημοπρασία των οικοπέδων του οικισμού Πόρτο Λάγος. Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων εκποίησης – Ορισμός Επιτροπής (εισηγητής: Μαυρομάτης Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου)
  4. Γνωμοδότηση για την κοπή δέντρων στο γήπεδο του οικισμού Ν. Ζυγού (εισηγητής: Δήμαρχος)
  5. Εξέταση αιτήματος του υπό ίδρυση Αστικού Συνεταιρισμού περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας Αναγέννηση - Ανάπλαση - Ανάπτυξη» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΤΗΡΙΖΩ ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ» για δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του Δημοτικού Σχολείου του οικισμού Πόρτο Λάγος (εισηγητής: Δήμαρχος)
  6. Κατανομή επιχορήγησης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Αβδήρων στα ΝΠΔΔ του Δήμου: α) «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αβδήρων», β) «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αβδήρων» και γ) στα «Μειονοτικά Σχολεία» (εισηγητής: Δήμαρχος)
  7. Έγκριση 12ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αβδήρων οικονομικού έτους 2022 (εισηγητής: Κεμανετζής Παναγιώτης, Προϊστάμενος Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας)Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων


Δήμος Γαρούφας

Επισυναπτόμενα αρχεία