ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 26 Ιουνίου 2024

21.06.24 Παρασκευή

Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 26 Ιουνίου 2024

Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 26 Ιουνίου 2024

Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πνευματικού Κέντρου Γενισέας στις 26 Ιουνίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


 1. Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Δήμαρχος)
 2. Έγκριση διοργάνωσης των πολιτιστικών εκδηλώσεων «ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΑ» (εισηγητής: Δήμαρχος)
 3. Σύσταση επιτροπής του άρθρου 30 ν. 5056/23 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων των καταργούμενων σχολικών επιτροπών και της καταργούμενης δημοτικής επιτροπής παιδείας του άρθρου 50 του ν. 1566/85 (εισηγητής: Δήμαρχος)
 4. Επικαιροποίηση πίνακα θέσεων Λαϊκής Αγοράς Γενισέας λόγω οικειοθελούς παραίτησης πωλητή λαϊκών αγορών (εισηγητής: Γκασιμπαγιαζίδης Βλαδίμηρος, Αντιδήμαρχος)
 5. Επικαιροποίηση πίνακα θέσεων Λαϊκής Αγοράς Αβδήρων λόγω οικειοθελούς παραίτησης πωλητή λαϊκών αγορών (εισηγητής: Γκασιμπαγιαζίδης Βλαδίμηρος, Αντιδήμαρχος)
 6. Κατάληψη κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην πλατεία Γενισέας (εισηγητής: Γκασιμπαγιαζίδης Βλαδίμηρος, Αντιδήμαρχος)
 7. Κατάληψη κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην παραλία Μυρωδάτου (εισηγητής: Γκασιμπαγιαζίδης Βλαδίμηρος, Αντιδήμαρχος)
 8. Κατάληψη κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στον οικισμό ΜΑΝΔΡΑΣ, έμπροσθεν καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (εισηγητής: Γκασιμπαγιαζίδης Βλαδίμηρος, Αντιδήμαρχος)
 9. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αβδήρων στην Επιτροπή Διαχείρισης τοπικού Προγράμματος του τρέχοντος CLLD LEADER Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης και Ξάνθης που θα ολοκληρωθεί στις 31/12/2025 (εισηγητής: Δήμαρχος)
 10. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αβδήρων στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της «ΞΑΝΘΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» (εισηγητής: Δήμαρχος)
 11. Έγκριση της αριθ. 14/21-6-2024 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αβδήρων» με θέμα: «Έγκριση 2ης Τροποποίησης προϋπολογισμού Δ.Λ.Τ.Α. οικονομικού έτους 2024» (εισηγητής: Σταυρακάρας Φώτιος, Αντιδήμαρχος)
 12. Εκποίηση χωρίς δημοπρασία των οικοπέδων του οικισμού Πόρτο Λάγος σε άστεγους δημότες σύμφωνα με τη με αρ. 25/2024 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων εκποίησης- Ορισμός Επιτροπής (εισηγήτρια: Ιωακειμίδου Αθηνά, Νομική Σύμβουλος του Δήμου)
 13. Εξέταση αιτήματος του Φωτίου Μουργόπουλου για τη διακοπή / λύση της σύμβασης μίσθωσης αγροτεμαχίων (εισηγήτρια: Ιωακειμίδου Αθηνά, Νομική Σύμβουλος του Δήμου)
 14. Έγκριση της 6ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αβδήρων οικονομικού έτους 2024 (εισηγητές: Δήμαρχος, Κεμανετζής Παναγιώτης, Προϊστάμενος Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας)Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων


Νικόλαος Μαυρίδης

Επισυναπτόμενα αρχεία