ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 23 Νοεμβρίου 2022

22.11.22 Τρίτη

Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 23 Νοεμβρίου 2022

Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 23 Νοεμβρίου 2022

Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο κτίριο του Μουσείου Λαογραφικών Ενδυμασιών των Βαλκανικών Χωρών στη Γενισέα του Δήμου Αβδήρων στις 23 Νοεμβρίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 1. Καθορισμός ΤΑΠ (Τέλος Ακίνητης Περιουσίας) και συντελεστών του τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Αβδήρων για το έτος 2023 (εισηγητής: Τσιτιρίδης Γεώργιος, Δήμαρχος)
 2. Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων του κέντρου συλλογής, αποθήκευσης και μεταφόρτωσης μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμάτων της Εταιρείας THRACEPACK RECYCLE I.K.E. σε μισθωμένο Αγροτεμάχιο στο Αγρόκτημα Σημάντρων Δήμου Αβδήρων με την Δημοτική Οδό (Οικισμός Σημάντρων - Επαρχιακή Οδός Ξάνθης – Ιάσμου) (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
 3. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 134/2014 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου με την κατάργηση παρόδου στο Ο.Τ. 27 και ταυτόχρονα τον χαρακτηρισμό χώρου ως Κ.Χ. - ΠΛΑΤΕΙΑ στο Ο.Τ. 6 του Οικισμού Αβδήρων Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
 4. Εξέταση αιτήματος διαγραφής από θέση στην λαϊκή αγορά ΓΕΝΙΣΕΑΣ και επικαιροποίηση πίνακα θέσεων (εισηγητής: Κασσέρης Κωνσταντίνος, Αντιδήμαρχος)
 5. Εξέταση αιτήματος διαγραφής από θέση στην λαϊκή αγορά ΣΕΛΕΡΟΥ και επικαιροποίηση πίνακα θέσεων (εισηγητής: Κασσέρης Κωνσταντίνος, Αντιδήμαρχος)
 6. Κατάληψη κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στον οικισμό Γενισέας (εισηγητής: Κασσέρης Κωνσταντίνος, Αντιδήμαρχος)
 7. Έγκριση Κανονισμού Χρήσης Κοινοχρήστων χώρων Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Τσιτιρίδης Γεώργιος, Δήμαρχος)
 8. Ορισμός εκπροσώπων για τη Συγκρότηση Α/θμιου και Β/θμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων – Κινηματογράφων των Δήμων Ν. Ξάνθης (εισηγητής: Τσιτιρίδης Γεώργιος, Δήμαρχος)
 9. Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τις μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2023 – 2024 (εισηγητής: Τσιτιρίδης Γεώργιος, Δήμαρχος)
 10. Τροποποίηση της αρ 123/2022 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση συμμετοχής του Δήμου σε Ενεργειακές Κοινότητες» (εισηγητής: Τσιτιρίδης Γεώργιος, Δήμαρχος)
 11. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αβδήρων ως εταίρος στο έργο: ENTRACK “Empowering local and regional authorities to design clean ENergy TRAnsition plans through Capacity and Knowledge building actions” που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE (εισηγητής: Τσιτιρίδης Γεώργιος, Δήμαρχος)
 12. Έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Αβδήρων για το έτος 2023 (εισηγητές: Τσιτιρίδης Γεώργιος, Δήμαρχος & Κεμανετζής Παναγιώτης, Προϊστάμενος Προγραμματισμού, Οργάνωσης Πληροφορικής & Διαφάνειας)
 13. Έγκριση 11ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αβδήρων οικονομικού έτους 2022 (εισηγητής: Κεμανετζής Παναγιώτης, Προϊστάμενος Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας)Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων


Δήμος Γαρούφας