ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 16 Ιανουαρίου 2024

12.01.24 Παρασκευή

Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 16 Ιανουαρίου 2024

Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 16 Ιανουαρίου 2024

Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πνευματικού Κέντρου Γενισέας στις 16 Ιανουαρίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


 1. Έγκριση υλοποίησης των υπ’ αριθ. 2, 3, 4 και 5 κορυφών του εγκεκριμένου ορίου οικισμού Γκιώνας Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
 2. Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων του υπό Ανέγερση Δυορόφου Κεραμοσκεπούς Κτιρίου με Υπόγειο (Ισόγειο Κατάστημα και Όροφος Κατοικία) με την Δημοτική Οδό προς τον Οικισμό Σήμαντρα στην Αγροτική Περιοχή Σημάντρων Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
 3. Παραίτηση από τη λήψη οικοπέδου σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 287/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου» Ανάκληση των με αριθ. 210/2018 και 272/2018 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (εισηγητής: Μαυρομάτης Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου)
 4. Εξέταση της με αριθ. Πρωτ. 16192/28-11-2023 αίτησης του Καραφύλλη Κωνσταντίνου του Χρήστου για επαναπροσδιορισμό οφειλής-διαγραφή προσαυξήσεων από την με αριθ. 287/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (εισηγητής: Μαυρομάτης Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου)
 5. Ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αβδήρων (εισηγητής: Δήμαρχος)
 6. Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Αβδήρων (εισηγητής: Δήμαρχος)
 7. Εκλογή αντιπροσώπων στον Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Ν. Ξάνθης (εισηγητής: Δήμαρχος)
 8. Έγκριση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας Δήμου Αβδήρων και καθορισμός ανώτατου επιτρεπτού χρηματικού μηνιαίου ορίου κλήσεων (εισηγητής: Δήμαρχος)
 9. Καθορισμός αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου (εισηγητής: Δήμαρχος)
 10. Παραχώρηση χρήσης της οδού Αγίου Αθανασίου στη Γενισέα στο Αστυνομικό Τμήμα Αβδήρων (εισηγητής: Δήμαρχος)
 11. Εξέταση αιτήματος του Αθλητικού Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Συδινής «Η ΘΡΑΚΗ» για παραχώρηση μίας αίθουσας του πρώην Δημοτικού Σχολείου Συδινής (εισηγητής: Δήμαρχος)
 12. Εξέταση αιτημάτων στην λαϊκή αγορά ΓΕΝΙΣΕΑΣ και επικαιροποίηση πίνακα θέσεων (εισηγητής: Γκασιμπαγιαζίδης Βλαδίμηρος, Αντιδήμαρχος)
 13. Συγκρότηση επιτροπής για την εφαρμογή και ολοκλήρωση της διαδικασίας της παρ. 4 του άρθρου 66 του Ν. 4849/2021 (εισηγητής: Γκασιμπαγιαζίδης Βλαδίμηρος, Αντιδήμαρχος)
 14. Ορισμός εκπροσώπων τακτικών και αναπληρωτών για την Συγκρότηση Επιτροπής για τον χαρακτηρισμό παράλιων χώρων ως πολυσύχναστων για το έτος 2025 (εισηγητής: Δήμαρχος)
 15. Ορισμός εκπροσώπου (τακτικού και αναπληρωτή) για τη Συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων για το έτος 2024 (εισηγητής: Δήμαρχος)
 16. Ορισμός εκπροσώπων (τακτικών και αναπληρωτών) του Δήμου για τη Συγκρότηση Επιτροπής του άρθρου 35 (ΦΕΚ 444Β΄/26.04.1999) Ταχύπλοα (ταχυκίνητα) σκάφη και λοιπά θαλάσσια μέσα αναψυχής) (εισηγητής: Δήμαρχος)
 17. Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων έτους 2024 (εισηγητής: Δήμαρχος)
 18. Ορισμός χρηστών του Δήμου Αβδήρων στο σύστημα ηλεκτρονικής τραπεζικής και αυτοματοποίησης της Τράπεζα Πειραιώς WINBANK (εισηγητής: Δήμαρχος)
 19. Συγκρότηση Επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών για το έτος 2024 (εισηγητής: Δήμαρχος)
 20. Έγκριση της 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αβδήρων οικονομικού έτους 2024 (εισηγητής: Δήμαρχος, Κεμανετζής Παναγιώτης, Προϊστάμενος Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας)


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ΑβδήρωνΝικόλαος Μαυρίδης


Επισυναπτόμενα αρχεία