ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 15 Δεκεμβρίου 2023

11.12.23 Δευτέρα

Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 15 Δεκεμβρίου 2023

Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 15 Δεκεμβρίου 2023

Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πνευματικού Κέντρου Γενισέας στις 15 Δεκεμβρίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


  1. Έγκριση του 1ου ΠΚΤΜΝΕ και του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ» (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
  2. Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Τοπικές παρεμβάσεις αντικατάστασης αγωγού ύδρευσης Νοτίων Διαμερισμάτων Δήμου Αβδήρων» προϋπολογισμού 2.741.935,48 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
  3. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ» (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
  4. Καθορισμός ειδικότητας και ορισμός των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων, πρόσληψης προσωπικού (2) δύο ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οχτώ (8) μηνών με κάλυψη δαπάνης από Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους (εισηγητής: Δήμαρχος)
  5. Διαγραφή από θέση στην λαϊκή αγορά Γενισέας και επικαιροποίηση πίνακα θέσεων (εισηγητής: Γκασιμπαγιαζίδης Βλαδίμηρος, Αντιδήμαρχος)
  6. Διαγραφή του Δήμου από το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας (εισηγητής: Σταυρακάρας Φώτιος, Αντιδήμαρχος)
  7. Εξέταση αιτήματος του κ. Χριστοφορίδη Ιωάννη για υπεκμίσθωση δημοτικής έκτασης 15 τ.μ. στην θέση ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΥΡΩΔΑΤΟΥ 2, του ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΡΩΔΙΟΥ, ΤΚ ΜΥΡΩΔΑΤΟΥ του ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ Ν. ΞΑΝΘΗΣ (εισηγητής: Μαυρομάτης Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου Αβδήρων)
  8. Κατανομή επιχορήγησης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023 (δ΄ κατανομή), για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Αβδήρων στα ΝΠΔΔ του Δήμου: α) «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αβδήρων», β) «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αβδήρων» και γ) στα «Μειονοτικά Σχολεία» (εισηγητής: Δήμαρχος)
  9. Έγκριση 11ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αβδήρων οικονομικού έτους 2023 (εισηγητής: Κεμανετζής Παναγιώτης, Προϊστάμενος Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας)


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ΑβδήρωνΔήμος Γαρούφας