ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 13 Οκτωβρίου 2022

30.09.22 Παρασκευή

Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 13 Οκτωβρίου 2022

Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 13 Οκτωβρίου 2022

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η


Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Αβδήρων που θα γίνει στο κτίριο του Μουσείου Λαογραφικών Ενδυμασιών των Βαλκανικών Χωρών στη Γενισέα, στις 13 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 6:30 μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4555/2018 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1) Γνωμοδότηση σχετικά με το Τεχνικό Πρόγραμμα και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Δήμου έτους 2023.

2) Διατύπωση απλής γνώμης επί του προσχεδίου του Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2023.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, ήτοι στις 14 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 11:00 π.μ. στο ίδιο μέρος, οπότε σε κάθε περίπτωση, θα θεωρηθεί ότι υφίσταται απαρτία.

Η πρόσκληση και η ημερήσια διάταξη αναρτώνται στην ιστοσελίδα του δήμου και δημοσιοποιούνται στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, έντυπα και ηλεκτρονικά.


Ο Πρόεδρος της

Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Αβδήρων


Δήμος Γαρούφας

Πρόεδρος ΔΣ Αβδήρων

Επισυναπτόμενα αρχεία