ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής στις 29 Απριλίου 2024

25.04.24 Πέμπτη

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής στις 29 Απριλίου 2024

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής στις 29 Απριλίου 2024


Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πνευματικού Κέντρου Γενισέας στις 29 Απριλίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


 1. Έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Τοπικές παρεμβάσεις αντικατάστασης αγωγού ύδρευσης Νοτίων Διαμερισμάτων Δήμου Αβδήρων» προϋπολογισμού 2.741.935,48 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
 2. Έγκριση 3ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Ηλεκτρολογικές – μηχανολογικές εγκαταστάσεις στο λιμάνι του Πόρτο Λάγος και στα αλιευτικά καταφύγια Αβδήρων, Φαναρίου, Ιμέρου και ειδικότερα προμήθεια και εγκατάσταση ιστών φωτισμού και φωτιστικών σωμάτων» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
 3. Έγκριση του 2ουΑνακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Διαγραμμίσεις Δημοτικών Οδών» (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
 4. Έγκριση του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικός) του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΕ ΣΕΛΕΡΟΥ 2024» (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
 5. Έγκριση διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού και των τεχνικών προδιαγραφών με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ για τα έτη 2024-2025» και καθορισμός των όρων της διακήρυξης και της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού (εισηγητής: Δήμαρχος)
 6. Ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση, υποστήριξη και αναβάθμιση εφαρμογών λογισμικού» (εισηγητής: Δήμαρχος)
 7. Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης του 1ου τριμήνου έτους 2024 (01.01.2024 έως και 31.03.2024) για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (εισηγητής: Δήμαρχος)
 8. Έγκριση πρόσληψης έκτακτου εποχικού προσωπικού διάρκειας δύο (2) μηνών για αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών (εισηγητής: Δήμαρχος)
 9. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό τροφείων και συναφών ρυθμίσεων στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Κασσέρης Κωνσταντίνος)
 10. Τροποποίηση της σύμβασης χρησιδανείου του Δήμου Αβδήρων με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως προς τη χρήση του κτιρίου «Σχολή Μάνδρας» από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μάνδρας (εισηγητής: Δήμαρχος)
 11. Αποδοχή δωρεάς συλλογών Μιχάλη Βαμβακίδη στον Δήμο Αβδήρων για τη δημιουργία πολυχώρου στο Μαγικό (εισηγητής: Δήμαρχος)
 12. Εξέταση αιτήματος του Πολιτιστικού Συλλόγου Διομήδειας για οικονομική ενίσχυση (εισηγητής: Δήμαρχος)
 13. Εξέταση αιτήματος Συλλόγου Γυναικών Φιλίων «ΤΟ ΑΓΙΟΚΛΗΜΑ» Δήμου Αβδήρων Ν. Ξάνθης για συμμετοχή του Δήμου ως συνδιοργανωτής σε εκδήλωση (εισηγητής: Δήμαρχος)
 14. Πληρωμή ΕΝΦΙΑ για τη χρήση οικονομικού έτους 2023 (εισηγητής: Δήμαρχος)
 15. Εξέταση αιτήματος του Γυμναστικού Πολιτιστικού Συλλόγου «Παύλος Μελάς» Κουτσού για συμμετοχή του Δήμου ως συνδιοργανωτής σε ενημερωτικές αθλητικές συναντήσεις (εισηγητής: Δήμαρχος)
 16. Εξέταση αιτήματος του Γυμναστικού Συνδέσμου «ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ» για συμμετοχή του Δήμου Αβδήρων ως συνδιοργανωτής στο 1ο διεθνές τουρνουά πολεμικών τεχνών στο άθλημα Wushu Kung Fu (εισηγητής: Δήμαρχος)
 17. Έγκριση πρακτικού Επιτροπής εξέτασης αιτήσεων διαγραφής χρεών οφειλετών (εισηγητής: Μαυρίδης Νικόλαος, Πρόεδρος της Επιτροπής)
 18. Κατάρτιση του σχεδίου της 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2024 του Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Δήμαρχος)
 19. Εξειδίκευση πιστώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (εισηγητής: Δήμαρχος)Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής


Γεώργιος Τσιτιρίδης

Δήμαρχος Αβδήρων

Επισυναπτόμενα αρχεία