ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση για την εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και της δημοτικής επιτροπής στις 2 Ιανουαρίου 2024

29.12.23 Παρασκευή

Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση για την εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και της δημοτικής επιτροπής στις 2 Ιανουαρίου 2024

Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση για την εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και της δημοτικής επιτροπής στις 2 Ιανουαρίου 2024

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πνευματικού Κέντρου Γενισέας την Τρίτη 2 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 18:30, σε ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης με θέμα ημερήσιας διάταξης: «Εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και της δημοτικής επιτροπής», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64 και 74 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87).


Ο προεδρεύων σύμβουλος


Νικόλαος Μαυρίδης

Επισυναπτόμενα αρχεία