ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 15 Δεκεμβρίου 2023

11.12.23 Δευτέρα

Πρόσκληση για  Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 15 Δεκεμβρίου 2023

Πρόσκληση για Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 15 Δεκεμβρίου 2023

Σας προσκαλώ σε δημόσια ειδική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πνευματικού Κέντρου Γενισέας στις 15 Δεκεμβρίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


  1. Ψήφιση του Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Αβδήρων έτους 2024(εισηγητές: Τσιτιρίδης Γεώργιος, Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, Τσάκου Αρχοντία, Προϊσταμένη Δ/κών και Οικον. Υπηρεσιών του Δήμου)
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ΑβδήρωνΔήμος Γαρούφας