ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Ανακοινώσεις

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΟΧ 1/2023

20.09.23 Τετάρτη

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΟΧ 1/2023

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΟΧ 1/2023


Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΊΝΑΙ ΑΠΌ ΣΗΜΕΡΑ 21/9/2023 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 01/10/2023ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΕ)ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ


A/Α

Α.Μ.

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ


1ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ


ΣΟΦΙΑ


ΣΟΛΩΝ


593,60
ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΟΧ 1/2023 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΕ) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΟΔΗΓΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ
A/Α

Α.Μ.

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ


1ΓΑΤΣΕΛΟΣ


ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ


ΓΕΩΡΓΙΟΣ


668,00


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Επισυναπτόμενα αρχεία