ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Ανακοινώσεις

Ερωτηματολόγιο στο πλαίσιο εκπόνησης “Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας” του Δήμου Αβδήρων

26.03.24 Τρίτη

Ερωτηματολόγιο στο πλαίσιο εκπόνησης “Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας” του Δήμου Αβδήρων

Ερωτηματολόγιο στο πλαίσιο εκπόνησης “Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας” του Δήμου Αβδήρων

O Δήμος Αβδήρων ολοκληρώνει την εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ), το οποίο αποτελεί στρατηγικό σχέδιο των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας. Σύμφωνα με το Άρθρο 2 της Υπουργικής Απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/110088/887/2021 – ΦΕΚ 5553/Β/30-11-2021 ως Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας ορίζεται το στρατηγικό σχέδιο των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας που εκπονείται από τους δήμους για την περιοχή εντός των διοικητικών τους ορίων, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 121 του ν. 4819/2021. Στόχος του Σ.Α.Π. είναι να προσδιορίσει τα σημεία των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών και να αποκατασταθούν άμεσα εντός 2ετίας από την ολοκλήρωση του σχεδίου. Το Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο. Παρακαλούμε όλους τους κατοίκους, φορείς, συλλόγους, εργαζόμενους, επισκέπτες και γενικά μετακινούμενους εντός του Δήμου Αβδήρων, όπως επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο, ώστε οι απόψεις σας να ληφθούν υπόψη για την τελική κατάρτιση του στρατηγικού σχεδιασμού διαμόρφωσης προσβάσιμων υποδομών. Στον παρακάτω σύνδεσμο δίνεται η δυνατότητα συμπλήρωσης του διαδικτυακού ερωτηματολογίου:


https://forms.gle/xeeAkGeP9AZMXLcQ9


Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τους σκοπούς της έρευνας. Η συμπλήρωσή του δεν ξεπερνά τα 5 λεπτά.