ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Ανακοινώσεις

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Β' ΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ πρώην ΤΟΠΙΚΟΥ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (Τ.Χ.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ

16.05.23 Τρίτη

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΗΣ  Β' ΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ  πρώην  ΤΟΠΙΚΟΥ  ΧΩΡΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ (Τ.Χ.Σ.) ΔΗΜΟΥ  ΑΒΔΗΡΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Β' ΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ πρώην ΤΟΠΙΚΟΥ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (Τ.Χ.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 90/2018 (ΦΕΚ 162/Α'/2018).

Επισυναπτόμενα αρχεία