ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση διαβούλευσης επί της Β’ Φάσης της μελέτης ΤΠΣ Δήμου Αβδήρων

19.06.23 Δευτέρα

Ανακοίνωση διαβούλευσης επί της Β’  Φάσης της μελέτης ΤΠΣ Δήμου Αβδήρων

Ανακοίνωση διαβούλευσης επί της Β’ Φάσης της μελέτης ΤΠΣ Δήμου Αβδήρων

Σε συνέχεια της από 29-5-2023 παρουσίασης της Β’ Φάσης της μελέτης στο Δημοτικό Συμβούλιο, για την υποβοήθηση της διαβούλευσης επί της μελέτης ΤΠΣ Δήμου Αβδήρων, παρουσιάζονται οι βοηθητικοί χάρτες εγκεκριμένου θεσμικού πλαισίου και προτεινόμενων ρυθμίσεων της Β΄φάσης της μελέτης ΤΠΣ και αντίστοιχο συνοδευτικό υλικό για την καλύτερη κατανόηση των προτάσεων , όπως διατυπώνονται στο επικρατέστερο σενάριο της υποβληθείσας μελέτης.

  1. Χάρτη κλ. 1:50.000 με αποτυπωμένες τις ζώνες Α και Β του ισχύοντος Θεσμικού Πλαισίου προστασίας του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, σύμφωνα με την ΚΥΑ 44549/17-10-2008 (ΦΕΚ 497Δ/2008), μόνο των χερσαίων εκτάσεων, όπως αυτές ορίζονται από την εγκεκριμένη οριογραμμή αιγιαλού για την θαλάσσια περιοχή και τα δεδομένα της ανάρτησης του κτηματολογίου για τη λίμνη Βιστωνίδα.
  2. Ισχύοντες όροι προστασίας των ζωνών Α και Β με βάση την ΚΥΑ 44549/17-10-2008 «Χαρακτηρισμός των υγροβιοτόπων Δέλτα Νέστου, Λίμνης Βιστωνίδας με λιμνοθαλάσσια και λιμνιαία χαρακτηριστικά, Λίμνης Ισμαρίδας και της ευρύτερης περιοχής τους ως Εθνικό Πάρκο με Περιφερειακή Ζώνη» (ΦΕΚ 497Δ/2008).
  3. Χάρτη κλ. 1:50.000 του Επικρατέστερου Σεναρίου της Β Φάσης της μελέτης, όπου εκτός των βασικών λοιπών προτάσεων της μελέτης, αποτυπώνονται αναλυτικά και οι Περιοχές των Ζωνών Προστασίας της Φύσης (ΖΠΦ) και των Ζωνών Διατήρησης Οικοτόπων και Ειδών (ΖΔΟΕ) σύμφωνα με την «Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη και Σχέδιο Διαχείρισης για τις περιοχές Natura 2000 της Περιφέρειας ΑΝΜΘ», που αντιστοιχούν με μικρές τροποποιήσεις στις Α και Β ζώνες του Εθνικού Πάρκου.

Για την αποφυγή παρερμηνειών, ως προς την έκταση των χερσαίων ζωνών, στον υποβαλλόμενο χάρτη δεν εμφανίζονται τα τμήματα των ζωνών που εμπίπτουν εντός των υδάτινων επιφανειών, όπως προκύπτουν από την εφαρμογή της εγκεκριμένης οριογραμμής του Αιγιαλού και του ορίου της Λίμνης Βιστωνίδας, με βάση τα δεδομένα της ανάρτησης του Κτηματολογίου.

  1. Απόσπασμα της Β’ Φάσης της μελέτης που αφορά στις καταρχήν προτάσεις μας για το επικρατέστερο σενάριο.
  2. Πίνακες με τις επιτρεπόμενες χρήσεις και δραστηριότητες ανά ζώνη της Ειδικής Περιβαλλοντικής μελέτης.
  3. Τρείς Χάρτες κλ. 1:15.000 επικεντρωμένους στην παραλιακή περιοχή και ειδικότερα στις εκτάσεις για τις οποίες, σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο της Β Φάσης της μελέτης, προβλέπεται τουριστική και οικιστική ανάπτυξη.

Επίσης, επισυνάπτετε το άρθρο 34 του Νόμου 4759/2020 περί «όρων δόμησης σε τουριστικές εγκαταστάσεις σε περιοχές εκτός σχεδίου», που ισχύει για όλη την χώρα, απ’ όπου προκύπτει ότι η αρτιότητα για τουριστικές εγκαταστάσεις είναι 8.000 τμ. και μόνο κατά παρέκκλιση είναι δυνατή η δόμηση με αρτιότητα έως και 4.000 τμ, αρκεί να πληρούνται σωρευτικώς τα ενεργειακά, πολεοδομικά και περιβαλλοντικά κριτήρια που καθορίζονται με την πρόσφατα εκδοθείσα υπ’ αρ. 106871/3636/22 ΦΕΚ-5415/Β/19-10-22 απόφαση του ΥΠΕΝ (ΦΕΚ 5415Β/9-10-2022), που επίσης επισυνάπτεται.


ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ