ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Τμήμα Υπηρεσίας Δόμησης

Αρχική

/

Δήμος

/

Υπηρεσίες και Δομή του Δήμου

/

Τμήμα Υπηρεσίας Δόμησης

Τμήμα Υπηρεσίας Δόμησης

Το Τμήμα αποτελείται από τρία γραφεία:

  • Γραφείο πολεοδομικών θεμάτων, χωροταξικού σχεδιασμού και έκδοσης οικοδομικών αδειών

  • Γραφείο πολεοδομικών εφαρμογών

  • Γραφείο ελέγχου κατασκευών