ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Δημοτικό Συμβούλιο

Αρχική

/

Δήμος

/

Δημοτικό Συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αβδήρων

Ο Δήμος Αβδήρων διοικείται από τον Δήμαρχο και τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

Τσιτιρίδης Γεώργιος

Δήμαρχος

1

Μαυρίδης Νικόλαος

Αντιδήμαρχος

2

Κασσέρης Κωνσταντίνος

Αντιδήμαρχος

3

Γεωργακάκης Αθανάσιος

Αντιδήμαρχος

4

Ντεμήρ Σαντρή (Καδρή)

Αντιδήμαρχος

5

Μαλουσάρης Φίλιππος

Αντιδήμαρχος

6

Γαρούφας Δήμος

Πρόεδρος Δ.Σ.

7

Γκιρετλή Ιλχάν

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

8

Τσόγκας Αθανάσιος

Γραμματέας Δ.Σ.

9

Ζουρνατζίδου Χρηστακίδου Κωνσταντινιά

10

Σταυρακάρας Φώτιος

11

Τσιτιρίδης Βασίλειος

12

Γκασιμπαγιαζίδης Βλαδίμηρος

13

Χατζηδημητρίου Ειρήνη Χρυσοβαλάντω (Βαλεντίνα)

14

Κριτσίνης Αθανάσιος

15

Γαλανόπουλος Σπυρίδων

16

Ομέρ Σαμπάν

17

Σαμή Μεμέτ

18

Αμαξάς Δημήτριος

19

Τσολακίδης Βασίλειος

20

Βελή Ογλού Μπουλέντ

21

Σίσκος Γεώργιος

22

Τσάους Ογλού Λουτφή

23

Γκιρετλή Τζειλάν

24

Τσιναρίδης Νικόλαος

25

Γκιαουράκη Αναστασία

26

Πισκιουλόπουλος Μάριος

27

Σουπιάδης θεοχάρης