ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Ηλεκτρονική έκδοση πιστοποιητικών από gov.gr

Αρχική

/

Υπηρεσίες

/

Ηλ. έκδοση πιστοποιητικών από gov.gr

Ηλεκτρονική έκδοση πιστοποιητικών από gov.gr

Μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας gov.gr του Υπουργείου Εσωτερικών μπορείτε να εκδώσετε πιστοποιητικά και αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων. Διαθέσιμες ηλεκτρονικά είναι οι ληξιαρχικές πράξεις που έχουν εκδοθεί ή μεταβληθεί από το 2013 και μετά.

Για την έκδοση θα χρειαστείτε τους κωδικούς πρόσβασης στο TaxisNet για να επιβεβαιώσετε τα στοιχεία σας. Τα πιστοποιητικά και τα αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων μπορείτε να τα αποστείλετε ηλεκτρονικά ή να τα εκτυπώσετε και να τα παραδώσετε έντυπα.

Κάθε ζητούμενο έγγραφο θα σταλεί στη θυρίδα σας και θα ενημερωθείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και sms. Όλα τα πιστοποιητικά φέρουν μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό επαλήθευσης με τον οποίο μπορεί να γίνει αναζήτηση του εγγράφου και επαλήθευση των περιεχομένων του.

Μπορείτε να εκδόσετε μέσω του gov.gr τα παρακάτω έγγραφα:

  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

    Εκδώστε πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από την οικογενειακή μερίδα όπου έχετε την κανονική σας εγγραφή.

    Έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης
  • Πιστοποιητικό γέννησης

    Εκδώστε πιστοποιητικό γέννησης για εσάς ή τα ανήλικα παιδιά σας, από την οικογενειακή μερίδα όπου έχετε την κανονική σας εγγραφή.

    Έκδοση πιστοποιητικού γέννησης
  • Πιστοποιητικό ιθαγένειας

    Εκδώστε πιστοποιητικό ιθαγένειας για εσάς ή τα ανήλικα παιδιά σας, από την οικογενειακή μερίδα που έχετε την κανονική σας εγγραφή.

    Έκδοση πιστοποιητικού ιθαγένειας
  • Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης

    Μπορείτε να εκδώσετε απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης για εσάς ή τα ανήλικα παιδιά σας. Διαθέσιμες ηλεκτρονικά είναι οι ληξιαρχικές πράξεις που έχουν εκδοθεί:

    • από το 2013 και μετά

    • παλαιότερα και μεταβλήθηκαν ή/και για τις οποίες εκδόθηκε απόσπασμα από το 2018 και μετά

    • από τις 22/1/2018 και μετά και αφορούν γεγονότα που τελέστηκαν στο εξωτερικό και έχουν δηλωθεί στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών

    Έκδοση αποσπάσματος ληξιαρχικής πράξης γέννησης
  • Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γάμου

    Μπορείτε να εκδώσετε απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης του πιο πρόσφατου γάμου σας. Διαθέσιμα ηλεκτρονικά είναι τα αποσπάσματα των ληξιαρχικών πράξεων που έχουν εκδοθεί:

    • από το 2013 και μετά

    • παλαιότερα και μεταβλήθηκαν ή/και για τις οποίες εκδόθηκε απόσπασμα από το 2018 και μετά

    • από τις 22/1/2018 και μετά και αφορούν γεγονότα που τελέστηκαν στο εξωτερικό και έχουν δηλωθεί το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών

    Έκδοση αποσπάσματος ληξιαρχικής πράξης γάμου
  • Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης συμφώνου συμβίωσης

    Μπορείτε να εκδώσετε απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης του πιο πρόσφατου συμφώνου συμβίωσης σας. Διαθέσιμα ηλεκτρονικά είναι τα αποσπάσματα των ληξιαρχικών πράξεων που έχουν εκδοθεί:

    • από το 2013 και μετά

    • παλαιότερα και μεταβλήθηκαν ή/και για τις οποίες εκδόθηκε απόσπασμα από το 2018 και μετά

    • από τις 22/1/2018 και μετά και αφορούν γεγονότα που τελέστηκαν στο εξωτερικό και έχουν δηλωθεί το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών

    Έκδοση αποσπάσματος ληξιαρχικής πράξης συμφώνου συμβίωσης
  • Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου

    Μπορείτε να εκδώσετε απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου, αν είστε ή ήσαστε οποιαδήποτε στιγμή, στην ίδια μερίδα με το θανόντα. Διαθέσιμα ηλεκτρονικά είναι τα αποσπάσματα των ληξιαρχικών πράξεων που έχουν εκδοθεί:

    • από το 2013 και μετά

    • παλαιότερα και μεταβλήθηκαν ή/και για τις οποίες εκδόθηκε απόσπασμα από το 2018 και μετά

    • από τις 22/1/2018 και μετά και αφορούν γεγονότα που τελέστηκαν στο εξωτερικό και έχουν δηλωθεί το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών.

    Έκδοση αποσπάσματος ληξιαρχικής πράξης θανάτου
  • Πιστοποιητικό εγγύτερων συγγενών

    Μπορείτε να εκδώσετε πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών θανόντος, αν κατά την ημέρα θανάτου ήσασταν εγγύτερος συγγενής. Το πιστοποιητικό εκδίδεται μία φορά και τηρείται στα αρχεία του Δήμου που ήταν δημότης ο θανόντας. Στη συνέχεια λαμβάνετε αντίγραφα από αυτό το πιστοποιητικό.

    Έκδοση για πρώτη φορά

    Η πρώτη έκδοση γίνεται μέσω Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Δημιουργείστε την αίτηση στο gov.gr και επιλέξτε το ΚΕΠ που θα την απευθύνετε.

    Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet και τα στοιχεία του θανόντος.

    Επιλέξτε «Αίτηση προς ΚΕΠ».

    Σε δεύτερο χρόνο, το πιστοποιητικό θα σταλεί στη θυρίδα σας και θα ενημερωθείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και sms.

    Το πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών που θα εκδοθεί μέσω ΚΕΠ φέρει μοναδικό κωδικό και έχει υπογραφή και σφραγίδα του Δήμου.

    Άμεσα ηλεκτρονικά αντίγραφα

    Μπορείτε να εκδώσετε αντίγραφο πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών που έχει εκδοθεί μετά τις 16/4/2020, εφόσον είστε εγγύτερος συγγενής του θανόντα.

    Έκδοση πιστοποιητικού εγγύτερων συγγενών
  • Έκδοση εξουσιοδότησης / Έκδοση υπεύθυνης δήλωσης

    Εκδώστε την εξουσιοδότηση ή την υπεύθυνη δήλωση που χρειάζεστε ηλεκτρονικά.Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία με 2 τρόπους:

    • με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking

    • με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet (αφού πρώτα εγγραφείτε στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), ώστε να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου)

    Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικό επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας.

    Η εξουσιοδότηση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με εξουσιοδότηση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε έντυπη μορφή.

    Έκδοση εξουσιοδότησης Έκδοση υπεύθυνης δήλωσης
  • Άδεια πολιτικού γάμου

    Μπορείτε να αιτηθείτε στον Δήμο κατοικίας σας, την έκδοση άδειας γάμου ώστε να τελέσετε πολιτικό γάμο.

    Προϋποθέσεις:

    • να είστε Έλληνας πολίτης

    • να έχετε την νόμιμη κατοικίας σας στην Ελλάδα

    • να έχετε γνωστοποιήσει σε εφημερίδα ημερήσιας κυκλοφορίας τα στοιχεία του επικείμενου γάμου

    Έκδοση άδειας πολιτικού γάμου