ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

ΚΕΠ

Αρχική

/

Υπηρεσίες

/

ΚΕΠ

Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών

Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) είναι, εδώ και δύο δεκαετίες, ένας από τους πιο φιλικούς προς τον πολίτη και ταυτόχρονα αποτελεσματικούς τομείς της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης.

Τα ΚΕΠ παρέχουν διοικητικές πληροφορίες και διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις των πολιτών, από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της τελικής πράξης, σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες.

Μέσα από τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών, την ηλεκτρονική διεκπεραίωση υποθέσεων, τη χωροταξική διάρθρωση με γνώμονα την εξυπηρέτηση των πολιτών καθώς και ομάδων ειδικών κατηγοριών, όπως ηλικιωμένοι, άτομα με ειδικές ανάγκες, πολίτες χωρίς ψηφιακές δεξιότητες, τα ΚΕΠ αποτελούν πια όχι μόνο πραγματικές υπηρεσίες μιας στάσης, αλλά και δίαυλο επικοινωνίας και συνεργασίας του κράτους με τους πολίτες.

Τα ΚΕΠ αποτελούν Οργανικές Μονάδες των Δήμων. Εποπτεύονται ως προς την επιχειρησιακή λειτουργία τους και τις υπηρεσίες που παρέχουν από τη Διεύθυνση Υπηρεσιών Μιας Στάσης της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών (www.secdigital.gov.gr) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (mindigital.gr), ενώ ο τεχνικός σχεδιασμός, η ανάπτυξη, διαχείριση και υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας των πληροφοριακών τους συστημάτων υποστηρίζονται από τη Διεύθυνση Υποστήριξης Λειτουργίας Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (www.gsis.gr).

Σήμερα, τα ΚΕΠ διεκπεραιώνουν 1057 διαδικασίες της Δημόσιας Διοίκησης ενώ παρέχουν τη δυνατότητα εξυπηρέτησης με φυσική παρουσία, βιντεοκλήση και ψηφιακές αιτήσεις μέσω του gov.gr

Από το 2019 έχει ξεκινήσει η διαδικασία μετατροπής των ΚΕΠ σε Υπηρεσίες Μίας Στάσης (one stop shop), δηλαδή σε δομές μέσω των οποίων ο πολίτης θα μπορεί να ολοκληρώσει όλες τις συναλλαγές του με το Δημόσιο, χωρίς ταλαιπωρία.

Στόχος των ΚΕΠ είναι να προσφέρουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες όχι μόνο προς τους πολίτες αλλά και προς τις επιχειρήσεις, υποστηρίζοντας εμπράκτως την ανάπτυξη της χώρας.

Μπορείτε να βρείτε ένα ΚΕΠ, σε όλους ανεξαιρέτως τους Δήμους της χώρας, από το πιο απομακρυσμένο και δυσπρόσιτο σημείο της Επικράτειας έως τα μεγάλα αστικά κέντρα.

Στον Δήμο Αβδήρων λειτουργούν τρία Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών:

 • ΚΕΠ ΓΕΝΙΣΕΑΣ

  2541352590, 2541352591

  d.vistonidos@kep.gov.gr

 • ΚΕΠ ΑΒΔΗΡΩΝ

  2541352490, 2541352491

  d.avdiron@kep.gov.gr

 • ΚΕΠ ΣΕΛΕΡΟΥ

  2541355590, 2541355591

  k.seleron@avdera.gr