ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

e-Εξυπηρέτηση

Αρχική

/

Υπηρεσίες

/

e-Εξυπηρέτηση

Ηλεκτρονική έκδοση πιστοποιητικών

Ο Δήμος Αβδήρων παρέχει τη δυνατότητα απλής και γρήγορης υποβολής και εξυπηρέτησης ηλεκτρονικών αιτημάτων, για ιδιώτες και φορείς ή επιχειρήσεις, μέσω της υπηρεσίας «e-Εξυπηρέτηση». Μετά την αρχική εγγραφή στην ηλεκτρονική υπηρεσία, οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται μέσω του «e-Εξυπηρέτηση» στον Δήμο Αβδήρων για τα αιτήματα που επιθυμούν να υποβάλουν και να παραλάβουν τα πιστοποιητικά τους σε ηλεκτρονική μορφή ή σε έγγραφο, είτε από την υπηρεσία, είτε μέσω courier.

Η ψηφιακή πλατφόρμα «e-Εξυπηρέτηση» του Δήμου Αβδήρων εξυπηρετεί προς το παρόν τα παρακάτω αιτήματα:

 • Αίτηση υιοθεσίας αδέσποτου ζώου (για ιδιώτες)
 • Αίτηση υιοθεσίας αδέσποτου ζώου (για φορείς/επιχειρήσεις)
 • Αίτηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών
 • Αίτηση χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής
 • Αίτηση για Βοήθεια Στο Σπίτι
 • Αίτηση εγγραφής/επανεγγραφής σε παιδικό σταθμό Δήμου Αβδήρων
 • Αίτηση χορήγησης άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου
 • Αίτηση χορήγησης προέγκρισης και άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων προσχολικής αγωγής
 • Αίτηση συμμετοχής εκπαιδευομένου στα «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Νέα Φάση»
 • Αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης
 • Αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού γέννησης
 • Αίτηση έκδοσης βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας
 • Αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού εντοποιότητας
 • Αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών
 • Αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας
 • Αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού εγγραφής στα μητρώα αρρένων
 • Αίτηση έκδοσης αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γέννησης
 • Αίτηση έκδοσης αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γάμου
 • Αίτηση έκδοσης αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης θανάτου
 • Αίτηση έκδοσης αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης συμφώνου συμβίωσης
 • Αίτηση αποστολής λογαριασμού ΔΕΥΑ Αβδήρων σε ηλεκτρονική διεύθυνση
 • Αίτηση προς ΔΕΥΑ Αβδήρων (Γενική)
 • Αίτηση ένταξης στα εκπτωτικά τιμολόγια της ΔΕΥΑ Αβδήρων

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε είσοδο στην ψηφιακή πλατφόρμα «e-Εξυπηρέτηση» εδώ:

e-Εξυπηρέτηση