ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Δημόκριτος

Ο σπουδαίος φιλόσοφος της αρχαιότητας που διατύπωσε και τη θεωρία πως η ύλη αποτελείται από αδιάσπαστα, αόρατα στοιχεία: Τα άτομα.

Πρωταγόρας

Ο αρχαίος σοφιστής και διδάσκαλος (485-411 π.Χ.) που γεννήθηκε στα Άβδηρα.

Λεύκιππος

Ο φιλόσοφος του 5ου π.χ. αιώνα (480/470 π.Χ.-400; π.Χ.) και εισηγητής της ατομικής θεωρίας, δάσκαλος του Δημόκριτου.

Βίων

Ο αρχαίος αστρονόμος και μαθηματικός (430 - 370 π.Χ.), μαθητής του Δημόκριτου.

Ανάξαρχος

Ο Έλληνας φιλόσοφος (περ. 380-320 π.Χ.) της σχολής του Δημόκριτου, επονομαζόμενος και «Ευδαιμονικός».

Εκαταίος

Ο αρχαίος φιλόσοφος, κριτικός και γραμματικός, μαθητής του σκεπτικού φιλοσόφου Πύρρωνος.

Ασκάνιος

Ο άγνωστος αρχαίος Αβδηρίτης φιλόσοφος.

Αρχική

/

Επισκέπτες

/

Αβδηρίτες Φιλόσοφοι

Δημόκριτος

Ο Δημόκριτος γεννήθηκε στα Άβδηρα της Θράκης, ανάμεσα στα χρόνια 470-457 π.Χ.

Καταγόταν από πλούσια οικογένεια και γι' αυτό κατάφερε να πάρει άρτια μόρφωση και να πραγματοποιήσει ένα πολύχρονο ταξίδι σε χώρες της Ασίας και της Αφρικής.

Επισκέφθηκε επίσης και την Αθήνα, όπου είχε την τύχη να συναντηθεί και να συνομιλήσει με τον Σωκράτη, χωρίς να του αποκαλύψει την ταυτότητά του. Σε γενικές γραμμές δεν έμεινε ικανοποιημένος από το ταξίδι του στην Αθήνα και δεν επιδίωξε να προβάλει καθόλου το φιλοσοφικό και πνευματικό του έργο. Όταν ολοκλήρωσε τα ταξίδια του μέσα και έξω από τον ελληνικό κόσμο, γύρισε στα Άβδηρα, που βρίσκονταν τότε σε μεγάλη ακμή και δεν συνταράχτηκαν ούτε από πολιτικές έριδες ούτε πλήχθηκαν από τον Πελοποννησιακό Πόλεμο.

Archiological field

Είναι πολύ πιθανό να ίδρυσε στην πατρίδα του φιλοσοφική σχολή. Πάντως, αυτό που τονίζεται στις αρχαίες πηγές είναι πως ξόδεψε όλα τα χρήματά του ταξιδεύοντας και αντιμετώπιζε τον κίνδυνο να δικαστεί, γιατί στα Άβδηρα ίσχυε ένας νόμος ενάντια σ' όσους ξόδευαν όλη την πατρική περιουσία. Ο Δημόκριτος τότε διάβασε δημόσια το έργο του «Μέγας Διάκοσμος». Οι συμπολίτες του συγκινήθηκαν και κατανόησαν πώς σπατάλησε ο Δημόκριτος την περιουσία του πατέρα του, ακούγοντας το αποτέλεσμα των πολύχρονων ερευνών του.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διογένης ο Λαέρτιος διασώζει τη βεβαίωση πως ο ανώνυμος φιλόσοφος που αναφέρεται στο διάλογο «Αντερασταί» (αποδίδεται στον Πλάτωνα) είναι ο Δημόκριτος. Εκεί, σημειώνεται: «Ην ως αληθώς εν φιλοσοφία πένταθλος τα γαρ φυσικά και τα ηθικά, αλλά και τα μαθηματικά και τους εγκυκλίους λόγους και περί τεχνών πάσαν είχεν εμπειρίαν».

Ο τίτλος «πένταθλος φιλόσοφος» δείχνει την πολυμέρεια του Δημόκριτου, το εγκυκλοπαιδικό μυαλό του. Τα έργα του ήταν 60-70, χωρισμένα σε τετραλογίες. Εμείς γνωρίζουμε μόνο τους τίτλους των έργων (μας τους διασώζει ο Διογένης ο Λαέρτιος) και κάπου τριακόσια αποσπάσματα, που περιέχονται σε κείμενα διαφόρων αρχαίων συγγραφέων.

Όπως για τη ζωή έτσι και για τον θάνατό του υπάρχουν πολλές εκδοχές. Πρέπει να πέθανε ανάμεσα στο 370-360 π.Χ. Ένα περιστατικό που συνδέεται με τον θάνατό του (Διογένης Λαέρτιος, παρ. 43) είναι χαρακτηριστικό για το πώς έβλεπαν οι μεταγενέστεροι τον Δημόκριτο:

«Λένε πως ήταν πολύ γερασμένος και κόντευε να πεθάνει. Τότε, η αδελφή του λυπήθηκε γιατί θα πέθαινε πάνω στη γιορτή των Θεσμοφόρων και αυτή δεν θα μπορούσε να εκπληρώσει τα θρησκευτικά της καθήκοντα στη θεά. Ο Δημόκριτος, λοιπόν, της είπε να του φέρουν ζεστά ψωμιά. Του τα 'φεραν και τα κράτησε όλες τις μέρες αυτές μπροστά στη μύτη του. Όταν τέλειωσε η γιορτή, τρεις μέρες κράτησε, πέθανε».

«Τοιούτος μεν ο βίος τα' ανδρός» (Διογένης Λαέρτιος, παρ. 43).

Τα έργα του Δημόκριτου

Όπως για τη ζωή, το ίδιο και για τα έργα του Δημόκριτου δεν είμαστε σίγουροι σχεδόν για τίποτε.

Κατά Σουίδα: «Γνήσια δε αυτού βιβλία είσι δύο, ο τε «Μέγας Διάκοσμος» και το «Περί Φύσεως Κόσμου». Έγραψε δε και επιστολάς». Ο Διογένης ο Λαέρτιος, αντίθετα, αναφέρει λογίες, όπως έκανε και για τα έργα του Πλάτωνα.

Αυτά που είχε υπόψη του ο Θρασύλος πρέπει να ήταν περίπου 50. Εμείς έχουμε τους τίτλους κοντά 70 έργων. Δυστυχώς δεν σώθηκε κανένα έργο του. Έχουμε μερικά μόνο αποσπάσματα που μας διασώζουν οι αρχαίοι συγγραφείς. Ο Διογένης ο Λαέρτιος, με βάση την κατάταξη του Θρασύλου, αναφέρει:

α. Ηθικά έργα:

Ι

1. Πυθαγόρης

2. Περί της του σοφού διαθέσεως

3. Περί των εν Άιδου

ΙΙ

1. Περί ανδραγαθίας ή περί αρετής

2. Αμαλθείης κέρας

3. Περί ευθυμίης

4. Υπομνημάτων ηθικών.

β. Φυσικά έργα:

ΙΙΙ

1. Μέγας διάκοσμος

2. Μικρός διάκοσμος

3. Κοσμογραφίη.

4. Περί των πλανητών

IV

1. Περί φύσεως πρώτον

2. Περί ανθρώπου φύσεως δεύτερον

3. Περί νού

4. Περί αισθήσεων

V

1. Περί χυμών

2. Περί χροών

3. Περί των διαφερόντων ρυσμών

4. Περί αμειψιρυσμιών

VI

1. Κρατυντήρια

2. Περί ειδώλων ή περί προνοίας

3. Περί λογικών κανών α β γ

γ. Ασύντακτα έργα:

1. Αιτίαι ουράνιαι

2. Αιτίαι αέριοι

3. Αιτίαι επίπεδοι

4. Αιτίαι περί πυρός και των εν πυρί

5. Αιτίαι περί φωνών

6. Αιτίαι περί σπερμάτων και φυτών και καρπών

7. Αιτίαι περί ζώιων α β γ

8. Αιτίαι σύμμικτοι, Περί της λίθου.


δ. Μαθηματικά έργα:

VII

1. Περί διαφορής γνώμης ή περί ψαύσιος κύκλου και σφαίρης

2. Περί γεωμετρίης

3. Γεωμετρικών

4. Αριθμοί

VIII

1. Περί αλόγων γραμμών και ναστών α β

2. Εκπετάσματα

3. Μέγας ενιαυτός ή Αστρονομίη, παράπηγμα

4. Άμιλλα κλεψύδραι

IX

1. Ουρανογραφίη

2.Γεωγραφίη

3. Πολογραφίη

4. Ακτινογραφίη


ε. Μουσικά έργα:

X

1. Περί ρυθμών και αρμονίης

2. Περί ποιήσιος

3. Περί καλλοσύνης επέων

4. Περί ευφώνων και δυσφώνων γραμμάτων

XI

1. Περί Ομήρου ή Ορθοεπείης και γλωσσέων

2. Περί αοιδής

3. Περί ρημάτων

4. Ονομαστικών


στ. Τεχνικά έργα:

XII

1. Πρόγνωσις

2. Περί διαίτης ή διαιτητικόν

3. Ιατρική γνώμη

4. Αιτίαι περί ακαιριών και επικαιριών

XIII

1. Περί γεωργίης ή Γεωμετρικόν

2. Περί Ζωγραφίης

3. Τακτικόν

4. Οπλομαχικόν


ζ. Υπομνήματα

1. Περί των εν Βαβυλώνι ιερών γραμμάτων

2. Περί των εν Μερόηι

3. Ωκεανού περίπλους

4. Περί ιστορίης

5. Χαλδαϊκός λόγος

6. Φρύγιος λόγος

7. Περί πυρετού και των από νόσου βησσόντων

8. Νομικά αίτια

9. Χερνικά ή προβλήματα


η. Υπομνήματα

1 .Περί των εν Βαβυλώνι ιερών γραμμάτων

2. Περί των εν Μερόπι

3. Ωκεανού περίπλους

4. Περί ιστορίης

5. Χαλδαϊκός λόγος

6. Φρύγιος λόγος

7 .Περί πυρετού και των από νόσου βησσόντων

8. Νομικά αίτια

9. Χερνικά ή προβλήματα

Από την αναφορά των τίτλων και μόνο φαίνεται ο πλούτος και η πλατύτητα ενδιαφερόντων του Δημόκριτου και δικαιολογείται γιατί αποκλήθηκε «πένταθλος της φιλοσοφίας».

Ο Χέρμαν Ντιλς, στο βιβλίο του «Τα αποσπάσματα των Προσωκρατικών», τόμος 2ος, συγκέντρωσε όλα τα αποσπάσματα που παραθέτουν αρχαίοι συγγραφείς για τη ζωή και το έργο του Δημόκριτου, καθώς και τα αποσπάσματα από έργα του ίδιου. Από τα 300 αποσπάσματα που αποδίδονται στον Αβδηρίτη σοφό τα περισσότερα είναι ηθικά. Από τους συγχρόνους του, ο Πλάτωνας όχι μόνο αποσπάσματα δεν παραθέτει, αλλά ούτε το όνομα του Δημόκριτου αναφέρει. Αντίθετα, ο Αριστοτέλης που θαυμάζει τον Αβδηρίτη σοφό (άλλωστε και ο ίδιος προερχόταν από τη βόρεια Ελλάδα, τα Στάγειρα της Χαλκιδικής) παραθέτει πάμπολλα αποσπάσματα από τα έργα του Δημόκριτου, για τον οποίο σημειώνει:

«Μοιάζει να φρόντισε για όλα τα προβλήματα».

Ασχολήθηκε με όλους τους τομείς και δημιούργησε μια θεωρία για όλα τα επίπεδα της πραγματικότητας. Είναι, μπορούμε να πούμε, ο πρώτος που διατύπωσε σύστημα στη φιλοσοφία.

1 (64) ΠΟΛΛΟΙ ΠΟΛΥΜΑΘΕΙΣ ΝΟΥΝ ΟΥΚ ΕΧΟΥΣΙΝ

Πολλοί πολυμαθείς δεν έχουν νου.


2 (269) ΤΟΛΜΑ ΠΡΑΞΙΟΣ ΑΡΧΗ, ΤΥΧΗ ΣΕ ΤΕΛΕΟΣ ΚΥΡΙΗ

Η τόλμη αρχίζει μια πράξη και η τύχη την ολοκληρώνει.


3 (242) ΠΛΕΟΝΕΣ ΕΞ ΑΣΚΗΣΙΟΣ ΑΓΑΘΟΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ Η ΑΠΟ ΦΥΣΙΟΣ

Περισσότεροι γίνονται σωστοί με την εξάσκηση και δεν είναι έτσι από τη φύση τους.


4 (83) ΑΜΑΡΤΙΗΣ ΑΙΤΙΗ Η ΑΜΑΘΙΗ ΤΟΥ ΚΡΕΣΣΟΝΟΣ

Η αμάθεια του δυνατότερου γίνεται αιτία για σφάλμα.


5 (292) ΑΛΟΓΟΙ ΤΩΝ ΑΣΥΝΕΤΩΝ ΑΙ ΕΛΠΙΔΕΣ

Οι άμυαλοι έχουν παράλογες ελπίδες.


6 (99) ΖΗΝ ΟΥΚ ΑΞΙΟΣ, ΟΤΩ, ΜΗΔΕ ΕΙΣ ΕΣΤΙ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΙΛΟΣ

Όποιος δεν έχει ούτε ένα καλό φίλο, δεν αξίζει να ζει.


7 (78) ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΡΙΖΕΙΝ ΜΕΝ ΟΥΚ ΑΧΡΕΙΟΝ, ΕΞ ΑΔΙΚΙΗΣ ΔΕ Π4ΝΤΩΝ ΚΑΚΙΟΝ

Δεν είναι περιττό να βγάζεις χρήματα, μα πολύ κακό είναι να τα βγάζεις άδικα.


Λογική

8 (8) Είναι δύσκολο να συμπεράνεις αμέσως τι είναι το καθετί.


9 (177) Τίποτε δεν ξέρουμε κατευθείαν, γιατί η αλήθεια βρίσκεται στο βάθος.


10 (169) Μη πασχίζεις να μάθεις το καθετί, για να μη γίνεις αμαθής σε όλα.


11 (216) Η απλή σοφία αξίζει περισσότερο.


12 (105) Η ομορφιά του σώματος είναι ζωώδικη, αν δεν υπάρχει νους.


13 (42) Σπουδαίο στις συμφορές να σκέφτεσαι ό,τι πρέπει.


14 (175) Οι θεοί δίνουν στους ανθρώπους όλα τα καλά, και παλιά και τώρα. Αντίθετα, όσα κακά και βλαβερά και ανώφελα έχουμε, αυτά ούτε παλιά ούτε τώρα τα δωρίζουν οι θεοί στους ανθρώπους, αλλά οι ίδιοι οι άνθρωποι τα πλησιάζουν, γιατί είναι τυφλός ο νους τους κι είναι απερίσκεπτοι.


16 (65) Πρέπει να ασκείς το νου για πολλά, όχι την πολυμάθεια.


17 (44) Πρέπει να λες αληθινές κουβέντες, όχι πολλές.


18 (56) Τα σωστά γνωρίζουν και με ζήλο επιδιώκουν όσοι από τη φύση είναι ικανοί γι' αυτά.


19 (6) Ο άνθρωπος πρέπει να παίρνει υπόψη του τούτο τον κανόνα, ότι δεν μπορεί να πιάσει την απόλυτη αλήθεια.


20 (51) Σε πολλές περιπτώσεις ο λόγος πείθει εντονότερα απ' ό,τι το χρυσάφι.


21 (52) Χάνει τον καιρό του όποιος συμβουλεύει αυτόν που φαντάζεται πως έχει νου.


22 (53) Πολλοί αν και δε διδάχτηκαν τη λογική, ζούνε σύμφωνα με τη λογική.


23 (59) Ούτε τέχνη ούτε σοφία χτίζεται, αν δε μάθεις.


24 (69) Όλοι οι άνθρωποι το ίδιο θεωρούν ως αγαθό και αληθινό. Ο καθένας όμως διαφορετικό πράγμα θεωρεί ως ευχάριστο.


25 (77) Η φήμη και ο πλούτος χωρίς σύνεση δεν είναι σίγουρα αποκτήματα.


26 (118) Ο Δημόκριτος έλεγε ότι περισσότερο ήθελε να συλλάβει μια αιτία για τα πράγματα, παρά να πάρει τη βασιλεία των Περσών.


27 (145) Λόγος σκιά έργου.


28 (67) Να μην εμπιστεύεσαι τον καθένα αλλά τους δοκιμασμένους. Το πρώτο είναι ανόητο, το δεύτερο δείχνει συνετό.


29 (247) Στον σοφό άντρα κάθε χώρα είναι ανοιχτή. πατρίδα της αγαθής ψυχής είναι ολόκληρος ο κόσμος.


30 (200) Οι ανόητοι ζουν χωρίς να χαίρονται τη ζωή.


31 (66) Σπουδαιότερο είναι να σκέφτεσαι πριν από τις πράξεις παρά να μετανιώνεις.


32 (210) Η τύχη παραθέτει πλούσιο τραπέζι, η σωφροσύνη όμως όσο αρκεί για να χορτάσουμε.


Ηθική


33 (171) Η ευδαιμονία δεν κατοικεί ούτε στα βοσκήματα ούτε στο χρυσάφι. Κατοικία της θεότητας είναι η ψυχή.


34 (81) Η συνεχής αναβολή αφήνει τις πράξεις ανολοκλήρωτες.


35 (82) Απατεώνες και υποκριτές είναι όσοι λένε τα πάντα, αλλά δεν πράττουν τίποτε.


36 (68) Ο δοκιμασμένος και ο άπειρος άντρας κρίνεται όχι μόνο από όσα κάνει, μα και από όσα θέλει να κάνει.


37 (86) Είναι πλεονεξία να λες το καθετί, και τίποτε να μη θέλεις να ακούς.


38 (79) Είναι φοβερό να μιμείσαι τους κακούς και να μη θέλεις τους καλούς.


39 (62) Αγαθό είναι όχι να μην αδικείς, αλλά κι ούτε να το θέλεις.


40 (41) Να αποφεύγεις τα σφάλματα, όχι επειδή φοβάσαι την τιμωρία, αλλά γιατί έτσι οφείλεις.


41 (38) Ωραίο είναι να εμποδίζεις αυτόν που αδικεί. Αν δεν μπορείς, τουλάχιστον μην αδικείς μαζί του.


42 (39) 'Η να είσαι αγαθός ή να μιμείσαι τον αγαθό.


43 (244) Και μόνος όταν είσαι μήτε να λες μήτε να κάνεις κάτι τιποτένιο. Μάθε να ντρέπεσαι πιότερο τον εαυτό σου παρά τους άλλους.


44 (73) Ο δίκαιος έρωτας απλά ποθεί το καλό.


45 (45) Ο άδικος είναι πιο δυστυχισμένος από τον αδικημένο.


46 (217) Οι θεοί αγαπούν μονάχα όσους εχθρεύονται την αδικία.


47 (84) Πρέπει πρώτα να ντρέπεται τον εαυτό του όποιος πράττει άσχημα.


48 (96) Αξίζει να ευγνωμονείς όχι αυτόν που αποβλέπει στην ανταμοιβή, αλλ' αυτόν που συνειδητά αποφάσισε να κάνει το καλό.


49 (214) Αντρείος είναι όχι μόνο όποιος νικά τους εχθρούς, αλλά και τις ηδονές. Μερικοί κυβερνούν πόλεις, μα είναι δούλοι στις γυναίκες.


50 (239) Τους όρκους που δίνουν οι κακοί ενώ βρίσκονται σε ανάγκη, τους καταπατούν όταν ξεφύγουν τον κίνδυνο.


51 (37) Όποιος προτιμά τα αγαθά της ψυχής, προτιμά αυτά που ταιριάζουν περισσότερο στη θεότητα. Όποιος προτιμά τα αγαθά του σώματος, προτιμά τα ανθρώπινα.


52 (194) Η μεγάλη ευχαρίστηση δημιουργείται όταν βλέπεις τα ωραία έργα.


53 (196) Όταν ξεχνάς τις κακίες σου γίνεσαι θρασύς.


54 (207) Πρέπει να διαλέγεις όχι κάθε ηδονή, μα αυτήν που οδηγεί στο καλό.


55 (188) Η ευχαρίστηση και η δυσαρέσκεια είναι στα σύνορα που χωρίζουν τα ωφέλιμα από τα βλαβερά.


56 (48) Όταν ο κακός κατηγορεί, ο αγαθός σιωπά.


57 (174) Ο αγαθός οδηγείται σε έργα δίκαια και νόμιμα, και χαίρεται ξυπνητός και στον ύπνο του, και έχει δύναμη και ζει χωρίς σκοτούρες. Όποιος όμως δε λογαριάζει το δίκιο και δεν πράττει όσα πρέπει, στενοχωριέται όταν τα βάλει στο μυαλό του, φοβάται και κακίζει τον εαυτό του.


58 (212) Όταν κοιμάσαι τη μέρα, αυτό σημαίνει ή πως έχεις σωματικές ενοχλήσεις ή ψυχικές ανησυχίες ή τεμπελιά ή αμορφωσιά.


59 (195) Είδωλα καλοντυμένα και στολισμένα όμορφα στο μάτι, εξόν χωρίς καρδιά.


60 (184) Η συνεχής συναναστροφή με κακούς μεγαλώνει την έφεση στο κακό.


61 (119) Οι άνθρωποι έπλασαν το είδωλο της τύχης, για να δικαιολογούν τη δική τους αβουλία. Γιατί σπάνια η τύχη αντιμάχεται τη φρόνηση. Στη ζωή τα περισσότερα τα κατευθύνει η συνετή διορατικότητα.


62 (94) Μικρή ευγνωμοσύνη με τον καιρό τρανεύει σ' όποιον τη δέχτηκε.


63 (91) Να μην υποπτεύεσαι τον καθένα, αλλά να είσαι διακριτικός και σταθερός.


64 (71) Άκαιρες ηδονές γεννούν αηδία.


65 (57) Στα ζώα αρχοντιά είναι η δύναμη στο σώμα τους, ενώ στον άνθρωπο ο ηθικός χαρακτήρας.


66 (46) Είναι μεγαλοψυχία να αντιμετωπίζεις με πραότητα κάποιο σφάλμα.


67 (43) Η μετάνοια για αισχρά πράγματα σώζει τη ζωή.


68(61) Όσοι έχουν κατασταλαγμένο χαρακτήρα, αυτοί έχουν και αρμονική ζωή.


69 (74) Να μην δέχεσαι κάτι ευχάριστο, αν δεν ωφελεί.


70 (80) Είναι άσχημο να ασχολείσαι με τα ξένα και να αγνοείς τα δικά σου.


71 (102) Η ισότητα στο καθετί είναι ωραίο. Η υπερβολή και η έλλειψη δεν γίνονται αποδεκτά.


72 (151) Το συνηθισμένο ψάρι δεν έχει αγκάθια.


Κοινωνία


73 (124) Οι άνθρωποι θα γίνουν ένας και ο άνθρωπος θα είναι όλοι.


74 (47) Είναι φυσικό να υποχωρείς στον νόμο, στον άρχοντα και στον σοφότερο.


75 (157) Να διδάσκουμε την πολιτική τέχνη -πολύ σπουδαία- και να επιδιώκουμε τους κόπους. Έτσι, οι άνθρωποι κατορθώνουν τα μεγάλα και λαμπρά έργα.


76 (248) Ο νόμος θέλει να ευεργετεί την ανθρώπινη ζωή, το μπορεί όμως όταν κι οι άνθρωποι θέλουν να ευτυχούν. Γιατί ο νόμος δείχνει τη δύναμή του σ' όποιον του υποτάσσεται.


77 (251) Η φτώχεια στη δημοκρατία είναι τόσο προτιμότερη από την ευτυχία στην τυραννία, όσο η ελευθερία είναι προτιμότερη από τη δουλεία.


78 (249) Μια εμφύλια επανάσταση είναι κακό και για τις δύο μερίδες. Όμοια καταστρέφονται και νικητές και νικημένοι.


79 (267) Η αρχηγία από τη φύση ανήκει στον ανώτερο.


80 (49) Είναι σκληρό να εξουσιάζει ο χειρότερος.


81 (75) Καλύτερα να εξουσιάζεις τους ανόητους παρά να εξουσιάζουν οι ανόητοι.


82 (230) Ζωή χωρίς γιορτές, δρόμος μακρύς χωρίς ξενοδοχείο.


Κοινωνικές σχέσεις


83 (226) Η ειλικρίνεια στον λόγο είναι δείγμα ελευθερίας, είναι όμως επικίνδυνο να διακρίνεις την κατάλληλη στιγμή.


84 (245) Οι νόμοι δε θα απαγόρευαν να ζει ο καθένας αυτεξούσια, αρκεί να μην εκμεταλλευόταν ο ένας τον άλλο. Γιατί ο φθόνος προετοιμάζει την επανάσταση.


85 (103) Όποιος δεν αγαπά κανέναν, κανένας δεν τον αγαπά.


86 (98) Η φιλία ενός συνετού είναι δυνατότερη απ' όλων των ανόητων η φιλία.


87 (106) Είναι εύκολο να βρεις φίλο στην ευτυχία, όταν όμως δυστυχείς είναι το πιο δύσκολο απ' όλα.


88 (107) Φίλοι δεν είναι όλοι οι συγγενείς, αλλά όσοι συμφωνούν για το ωφέλιμο.


89 (186) Η συμφωνία στις ιδέες δημιουργεί τη φιλία.


90 (97) Πολλοί που νομίζουν πως είναι φίλοι, δεν είναι. Άλλοι, που δεν το νομίζουν, είναι.


91 (90) Η εχθρότητα ανάμεσα σε συγγενείς είναι πολύ σκληρότερη απ' την εχθρότητα ανάμεσα σε ξένους.


92 (101) Πολλοί αποφεύγουν τους φίλους, όταν πέσουν απ' τον πλούτο στη φτώχια.


Οικογένεια -Παιδεία


93 (180) Η μόρφωση είναι στολίδι στους ευτυχισμένους και καταφύγιο στους άτυχους.


94 (208) Η σωφροσύνη του πατέρα είναι η σπουδαιότερη υποθήκη για τα τέκνα.


95 (178) Το χειρότερο απ' όλα είναι να μεγαλώνει η νεότητα με μεγάλη άνεση. Γιατί η άνεση γεννά τούτες τις ευχαριστήσεις που φέρνουν την κακία.


96 (76) Στα νήπια δάσκαλος γίνεται όχι ο λόγος, αλλά τι συμβαίνει γύρω τους.


97 (70) Παιδί, όχι άντρα δείχνει η αμέτρητη επιθυμία.


98 (274) Τα λίγα λόγια είναι στολίδι της γυναίκας. Ωραίο όμως και το στολίδι τούτο να' ναι απλό.


99 (222) Η συγκέντρωση πολλών χρημάτων για τα παιδιά είναι πρόφαση, για να καλύπτει το φιλάργυρο χαρακτήρα του ο γονιός.


100 (183) Μερικές φορές οι νέοι έχουν σύνεση και οι γέροι ανοησία. Ο χρόνος δεν διδάσκει τη σκέψη, αλλά η έγκαιρη ανατροφή και η φύση.


101 (240) Οι θεληματικοί κόποι σε προετοιμάζουν να υπομένεις και τους ανεπιθύμητους ευκολότερα.


102 (172) Απ' ό,τι βγαίνει το καλό, βγαίνει και το κακό, μακάρι όμως να είμαστε μακριά από το κακό. Το βαθύ νερό σε πολλά χρησιμεύει, είναι όμως και κακό, γιατί κρύβει τον κίνδυνο να πνιγείς. Εφευρέθηκε λοιπόν κάποιο μηχάνημα, να διδάσκεσαι το κολύμπι.


Χρήματα


103 (40) Οι άνθρωποι ευδαιμονούν με τις πολλές και σωστές σκέψεις, όχι με τα σώματα και τα χρήματα.


104 (284) Αν δεν ποθείς πολλά, πολλά θα σου φαίνονται τα λίγα, γιατί και μικρή όρεξη ακόμη δημιουργεί φτώχεια δυνατή όσο κι ο πλούτος.


105 (286) Ευτυχισμένος όποιος ικανοποιείται με μετρημένα πράγματα, δυστυχισμένος όποιος στενοχωριέται για πολλά.


106 (72) Οι έντονες επιθυμίες για κάτι τυφλώνουν την ψυχή και δεν βλέπει τίποτε άλλο.


107 (50) Όποιος υποκύπτει μπροστά στα χρήματα δεν μπορεί να είναι δίκαιος.


108 (219) Ο πόθος χρημάτων, αν δεν τον σταματά η απληστία, είναι χειρότερος από την έσχατη φτώχεια πολλών, οι μεγάλοι πόθοι γεννούν μεγάλη φτώχεια.


109 (218) Πλούτος που αποχτήθηκε από κακή εργασία δείχνει ολοφάνερη τη ντροπή.


110 (231) Καλόγνωμος όποιος δεν λυπάται για όσα δεν κατέχει, αλλά χαίρεται για όσα έχει.


111 (221) Ελπίζοντας κακό κέρδος αρχίζεις να ζημιώνεις.


112 (220) Τα κακά κέρδη ζημιώνουν την αρετή.


Γενικά


113 (160) Ο Δημόκριτος έλεγε ότι το να ζεις χωρίς φρόνηση, σύνεση και ηθική δεν είναι κακή ζωή, αλλά ένας μακροχρόνιος θάνατος.


114 (185) Δυνατότερες είναι οι ελπίδες των μορφωμένων παρά ο πλούτος των αμαθών.


115 (58) Οι λογικοί έχουν πραγματοποιήσιμες ελπίδες, ενώ οι ελπίδες των ανόητων είναι απραγματοποίητες.


116 (66) Να επιδιώκεις έργα και πράξεις αρετής, όχι λόγια.


117 (54) Οι ανόητοι βάζουν μυαλό σαν δυστυχήσουν.


118 (530) Πολλοί πράττουν τα χειρότερα μα λένε τα καλύτερα.


119 (113) Όσοι επαινούν υιούς ανόητους πολύ τους βλάπτουν.


120 (114) Καλύτερα άλλος να σ' επαινεί παρά να επαινείσαι μόνος σου.


121 (60) Σπουδαιότερο να κρίνεις τα δικά σου σφάλματα παρά τα ξένα.


122 (241) Ο συνεχής κόπος γίνεται ελαφρότερος με τη συνήθεια.


123 (203) Οι άνθρωποι την ώρα που αποφεύγου

Τα κείμενα είναι από το βιβλίο του καθηγητή Θανάση Μουσόπουλου «ΑΒΔΗΡΑ, ΓΗ ΤΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΑΣΜΟΥ» τον οποίον και ευχαριστούμε

Πρωταγόρας

Το δεύτερο «αιρετικό» πνεύμα της αρχαιότητας μετά τον Δημόκριτο, που συνδέεται Άβδηρα είναι ο Πρωταγόρας.

Οι αρχαίες πηγές μιλούν με σεβασμό για τον πνευματικό άνθρωπο που γεννήθηκε στα Άβδηρα στα 485 π.Χ., ταξίδεψε σε πολλές περιοχές του ελληνισμού και έγινε γνωστός, επηρεάζοντας πολύπλευρα την ελληνική σκέψη.

Πολυμαθής και δεινός ρήτορας, δημιούργησε εχθρούς και φίλους, όπως μπορούμε να διαβλέψουμε στον περίφημο διάλογο του Πλάτωνα «Πρωταγόρας». Στο πρόσωπο του Αβδηρίτη σοφού εντοπίζουμε τα σημαντικότερα και αξιολογότερα χαρακτηριστικά του πνευματικού ρεύματος της σοφιστικής. Παρόλο που παλιότερα υπήρχε ένας κάθετος διαχωρισμός ανάμεσα στη φιλοσοφία και τη σοφιστική, στις μέρες μας γίνεται πλέον παραδεκτό ότι το μεγάλο πνευματικό ρεύμα, που ανθίζει στο μεσοδιάστημα μεταξύ Περσικών Πολέμων και Πελοποννησιακού, στα χρόνια της πεντηκονταετίας, έδωσε πλούσιους καρπούς στους χώρους της επιστήμης και της τέχνης. Ο Θουκυδίδης, οι τραγικοί ποιητές, αλλά και πολλές απόψεις του ίδιου του Πλάτωνα είναι αδύνατο να ερμηνευθούν χωρίς τη γόνιμη παρουσία των σοφιστών και βέβαια του Πρωταγόρα. Να σημειώσουμε ότι ο Σωκράτης, τότε, θεωρούνταν σοφιστής.

Archiological
        field

Στα μέσα του πέμπτου προχριστιανικού αιώνα γίνεται η σοφιστική επανάσταση, ο Διαφωτισμός της αρχαιότητας, με νέα θεματολογία, νέες μεθόδους, νέους γενικούς προσανατολισμούς. Αυτήν τη γόνιμη περίοδο ο Πρωταγόρας βρίσκεται στην Αθήνα, γνωρίζεται με τον Περικλή, που του αναθέτει να συγγράψει το Σύνταγμα για την Παλλήνια αποικία των Θουρίων (444 π.Χ.).

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρωταγόρας έμεινε στην Αθήνα, όπου δίδασκε ως το 411 π.Χ.. Τότε ο Πυθόδωρος τον κατάγγειλε ως άθεο και αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την Αθήνα. Τα βιβλία του κάηκαν δημόσια. Το πλοίο στο οποίο επιβιβάστηκε βούλιαξε και ο Πρωταγόρας πνίγηκε, σε ηλικία εβδομήντα τεσσάρων ετών. Έγραψε πολλά συγγράμματα, «Περί Θεών», «Αλήθεια ή Καταβάλλοντες», «Περί της εν αρχή καταστάσεως», «Αντιλογία». Η σημαντικότερη πηγή για να γνωρίσουμε τη σκέψη του Πρωταγόρα είναι ο μεγάλος αντίπαλός του, ο Πλάτωνας. «Το πορτραίτο του Πρωταγόρα που μας δίνει ο Πλάτων στον ομώνυμο διάλογο δεν είναι, βέβαια, εντελώς αυθαίρετο και φανταστικό, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι αποδίδει πιστά και χωρίς παραποιήσεις τα χαρακτηριστικά του σοφιστή», παρατηρεί ο Ηλίας Σπυρόπουλος.

Τα έργα του Πρωταγόρα

Ο Διογένης ο Λαέρτιος (που έζησε τον 3ο μ.Χ. αιώνα) αναφέρει ότι διασώζονται τα εξής έργα του Πρωταγόρα:

 • «Τέχνη Εριστικών»

 • «Περί Πάλης»

 • «Περί μαθηματικών»

 • «Περί πολιτείας»

 • «Περί φιλοδοξίας»

 • «Περί αρετών»

 • «Περί της εν αρχή καταστάσεως»

 • «Περί των εν Άιδου»

 • «Περί των μη ορθώς πραττομένων»

 • «Προστακτικός»

 • «Δίκη υπέρ μισθού»

 • «Αντιλογία» (δύο βιβλία)

Αποσπάσματα

1. «Περί μεν θεών ουκ έχω ειδέναι, ούθ, ως ουκ εισίν, ούθ' οποίοι τινές ιδέαν. Πολλά γαρ τα κωλύοντα ειδέναι, η τα' αδηλότης και βραχύς ων ο βίος του ανθρώπου». («Όσον αφορά τους θεούς δεν μπορώ να γνωρίζω, ούτε πώς είναι ούτε πώς δεν είναι, ούτε τι είδους είναι στη μορφή. Γιατί πολλά είναι αυτά που με εμποδίζουν να γνωρίζω, και ότι είναι αόρατοι οι θεοί και ότι η ζωή του ανθρώπου είναι σύντομη»).

2. «Πάντων χρημάτων μέτρον άνθρωπος, των μην όντων ως έστιν, των δε ουκ όντων ως ουκ έστιν». («Όλων των ανθρώπινων δημιουργημάτων μέτρο είναι ο άνθρωπος, για όσα υπάρχουν πως υπάρχουν και για όσα δεν υπάρχουν πως δεν υπάρχουν»).

Τα κείμενα είναι από το βιβλίο του καθηγητή Θανάση Μουσόπουλου «ΑΒΔΗΡΑ, ΓΗ ΤΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΑΣΜΟΥ» τον οποίον και ευχαριστούμε

Λεύκιππος

Η ζωή, η καταγωγή, το έργο του Λεύκιππου περιβάλλονται από αναπάντητα ερωτήματα και αμφισβητήσεις, ακόμη από την αρχαιότητα.

Οι Επικούρειοι αμφισβητούν την ύπαρξή του, ο Αριστοτέλης ταυτίζει τον Δημόκριτο με τον Λεύκιππο, ενώ ο Διογένης ο Λαέρτιος («Βίοι Φιλοσόφων», βιβλίο ΙΧ, παρ. 30-33) γράφει ότι: «Ήταν Ελεάτης, κατ' άλλους Αβδηρίτης και κατ' άλλους Μιλήσιος. Άκουσε τον Ζήνωνα».

Γενικά, οι αρχαίοι που δέχονται την ύπαρξη του Λεύκιππου παραδέχονται ότι στα έργα του «Περί Νου» και «Μέγας Διάκοσμος» ο Λεύκιππος συνέλαβε τους άξονες της ατομικής θεωρίας, που επεξεργάστηκε στη συνέχεια ο μαθητής του Δημόκριτος. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Λεύκιππος πρώτος, για να εξηγήσει την ποικιλομορφία των όντων, υποστηρίζει την ύπαρξη του κενού που διαχωρίζει τα όντα. Δηλαδή, τις δύο αντίθετες δυνάμεις Φιλότης-Νείκος του Εμπεδοκλή τις αντικαθιστά με το πλήρες και το κενό, που δίνουν μια ποσοτική-επιστημονική διάσταση στον φιλοσοφικό στοχασμό και την Επιστήμη. Αναφέρει ο Διογένης ο Λαέρτιος:

«Το σύνολο των πραγμάτων - τα πάντα, είναι άπειρο και αυτά μεταβάλλονται το ένα στο άλλο. Το παν αποτελείται από κενό και από πλήρες μέρος ατόμων. Οι κόσμοι γίνονται από τα άτομα που πέφτουν στο κενό και περιπλέκονται μεταξύ τους. Από την κίνηση και την ένωση των ατόμων προέρχονται τα άστρα. Ο ήλιος έχει μεγαλύτερη κυκλική τροχιά από τη σελήνη. Πρώτος ο Λεύκιππος θεώρησε τα άτομα ως πρώτες αρχές».

Λευκίππου, «Περί Νου»

Ο Λεύκιππος λέγει ότι όλα γίνονται σύμφωνα με την ανάγκη, και υπάρχει η ίδια μοίρα. Γιατί λέγει στο «Περί Νου»:

«Κανένα πράγμα δε γίνεται μάταια, μα όλα γίνονται και από λόγο και από ανάγκη».

Τα κείμενα είναι από το βιβλίο του καθηγητή Θανάση Μουσόπουλου «ΑΒΔΗΡΑ, ΓΗ ΤΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΑΣΜΟΥ» τον οποίον και ευχαριστούμε

Βίων

Ο Βίων ο Αβδηρίτης ήταν αστρολόγος, μετεωρολόγος, μαθηματικός και φιλόσοφος, μαθητής του Δημόκριτου.

Ο Διογένης ο Λαέρτιος («Βίοι Φιλοσόφων», βιβλίο, παρ. 58) πληροφορεί ότι:

«Ο Βίων ο Αβδηρίτης ήταν δημοκρίτειος και μαθηματικός, έγραψε στην Αττική και Ιωνική διάλεκτο. Αυτός πρώτος είπε ότι υπάρχουν οικήσεις μερικές, όπου η νύχτα είναι έξι μήνες και η μέρα έξι μήνες» («Ούτος πρώτος είπεν είναι τινάς οικήσεις, ένθα γίγνεσθαι εξ μηνών την νύκτα και εξ την ημέραν»).

Οι παραπάνω διαπιστώσεις του Βίωνα συνεπάγονται ότι είχε συνείδηση της σφαιρικότητας της Γης. Επίσης, ο Βίων ασχολήθηκε με τη σχέση της φοράς των ανέμων με το κλίμα. Από όσα του αποδίδονται, βγαίνει το συμπέρασμα ότι ο Βίων είχε ταξιδέψει πολύ σε μακρινές περιοχές της Γης.

Τα κείμενα είναι από το βιβλίο του καθηγητή Θανάση Μουσόπουλου «ΑΒΔΗΡΑ, ΓΗ ΤΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΑΣΜΟΥ» τον οποίον και ευχαριστούμε

Ανάξαρχος

Ο Ανάξαρχος ανήκει στη σχολή των Αβδήρων, φιλόσοφος που απηχεί ιδέες του Δημόκριτου και του Πρωταγόρα.

Το νέο στοιχείο που τον διαφοροποιεί είναι η σύνδεση φιλοσοφίας και πολιτικής, καθότι συνόδευσε το Μέγα Αλέξανδρο στην εκστρατεία του και του έλεγε τη γνώμη του για διάφορα θέματα.

Ο Αρριανός (95-175 μ.Χ.) και ο Πλούταρχος (47-127 μ.Χ.) μας δίνουν πληροφορίες για τη σχέση αυτή του Ανάξαρχου και του Αλέξανδρου. Ο Διογένης ο Λαέρτιος («Βίοι Φιλοσόφων», βιβλίο ΙΧ, παρ. 58-60) αναφέρει για τον Ανάξαρχο:

«Ο Ανάξαρχος ήταν από τα Άβδηρα, μαθήτευσε κοντά στον Διογένη τον Σμυρναίο, που ήταν μαθητής του Μητρόδωρου του Χίου»./p>

Ο Ανάξαρχος συνόδευσε τον Αλέξανδρο και ήταν στην ακμή της ηλικίας του κατά την 110η Ολυμπιάδα (340 - 337 π.Χ.). Είχε εχθρό τον τύραννο της Κύπρου Νικοκρέοντα. Κάποτε σ' ένα συμπόσιο τον ρώτησε ο Αλέξανδρος τι γνώμη είχε για το γλέντι. «Όλα πολυτελή, βασιλιά μου, αλλά θα 'πρεπε να είχαμε στο τραπέζι μας και το κεφάλι κανενός σατράπη», απάντησε ο Ανάξαρχος εννοώντας τον Νικοκρέοντα. Αυτό το θυμόταν ο Νικοκρέοντας και, όταν μετά το θάνατο του Αλεξάνδρου, ο Ανάξαρχος ταξιδεύοντας χωρίς τη θέλησή του αποβιβάστηκε στην Κύπρο, ο Νικοκρέοντας τον συνέλαβε, τον έβαλε σ' ένα γουδί και διέταξε να τον κοπανίζουν με σιδερένια γουδοχέρια. Μα ο φιλόσοφος, αδιαφορώντας για την τιμωρία, είπε εκείνον τον περίφημο λόγο: «Κοπάνισε το σακίδιο - σώμα του Ανάξαρχου, τον Ανάξαρχο δεν θα τον κοπανίσεις». Τότε ο Νικοκρέων διέταξε να του κόψουν τη γλώσσα, οπότε λένε πως ο ίδιος ο φιλόσοφος έκοψε με τα δόντια τη γλώσσα του και την έφτυσε στο πρόσωπο του τυράννου.

Διαβάστε περισσότερα

Λόγω της απάθειάς του (ήταν απαλλαγμένος από πάθη) και της ευχαρίστησης που ένιωθε για τη ζωή, δεν ήταν γκρινιάρης, και είχε ονομαστεί Ευδαιμονικός. Είχε την ικανότητα να οδηγεί εύκολα οποιονδήποτε στον καλό δρόμο. Πέτυχε να βγάλει τον Αλέξανδρο από την πλάνη, όταν νόμιζε πως είναι θεός. Γιατί, όταν είδε να τρέχει από μια πληγή αίμα, του το 'δειξε με το χέρι και είπε:

«Τούτο είναι αίμα, δεν είναι ιχώρ που τρέχει στις φλέβες των μακάριων θεών».

Άλλοτε προπίνοντας ο Ανάξαρχος στην υγεία του Αλέξανδρου, σήκωσε το ποτήρι και είπε:

«Ένας θεός θα πέσει από θνητό χέρι».

Αυτά αναφέρει ο Διογένης ο Λαέρτιος για τον Ανάξαρχο.

Από τον Πλούταρχο διαβάζουμε:

«Όταν κάποτε έγινε μεγάλη βροντή, και όλοι οι παρόντες τα 'χασαν, ο σοφιστής Ανάξαρχος που ήταν παρών είπε προς τον Aλέξανδρο: «Μήπως είσαι συ, γιε του Δία, που βροντάς έτσι;» Εκείνος απάντησε: «Δεν θέλω να γίνομαι φοβερός στους φίλους μου. Τη φήμη της θεϊκής καταγωγής μου τη μεταχειρίζομαι μόνο για να υποδουλώνω τους άλλους».

Οι αρχαίοι πολλές φορές κατηγορούν τον Ανάξαρχο ότι εξέτρεφε τον κακό εαυτό του Μέγα Αλέξανδρου.

Αναξάρχου, «Περί βασιλείας»

Η πολυμάθεια ωφελεί βέβαια πολύ, βλάπτει όμως και πολύ όποιον την κατέχει. Ωφελεί συγκεκριμένα τον ικανό άνδρα, βλάπτει όμως όποιον εύκολα ξεστομίζει κάθε λόγο και μπροστά σ' όλο τον λαό. Πρέπει να γνωρίζει καλά τις περιστάσεις που πρέπει να μιλά. Γιατί αυτός είναι όρος της σοφίας. Όσοι λένε κάτι έξω από την κατάλληλη περίσταση, και αν ακόμη λένε συνετή γνώμη, αν δεν τοποθετούν τη γνώμη τους με σοφία, τους κατηγορούν για ανοησία.

Τα κείμενα είναι από το βιβλίο του καθηγητή Θανάση Μουσόπουλου «ΑΒΔΗΡΑ, ΓΗ ΤΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΑΣΜΟΥ» τον οποίον και ευχαριστούμε

Εκαταίος

Ο Εκαταίος από τα Άβδηρα αναφέρεται σαν ιστοριογράφος και σαν φιλόσοφος, μαθητής του σκεπτικού Πύρρωνα.

Η ζωή του τοποθετείται στα τέλη του 4ου π.Χ. και στο πρώτο μισό του 3ου π.Χ. αιώνα. Το έργο του «Περί Αιγυπτίων» αναφέρεται στην Αίγυπτο, στην οποία μάλιστα περιηγήθηκε. Πιστεύουν ότι ο Διόδωρος ο Σικελιώτης τον χρησιμοποιεί στις «Ιστορίες» του.

Ο Εκαταίος, κατά τον Διογένη τον Λαέρτιο, αναφέρει ότι επιπλέον οι Μάγοι φρονούσαν πως οι θεοί είναι γεννητοί, δηλαδή έχουν κάποια αρχή μέσα στο χρόνο.

Η φιλοσοφία των Αιγυπτίων, πάλι, για τους θεούς και τη δικαιοσύνη, ήταν η εξής περίπου: Η ύλη ήταν η πρώτη αρχή, κατόπιν σχηματίστηκαν τα τέσσερα στοιχεία από αυτήν και στη συνέχεια παρουσιάστηκαν κάθε είδους έμβια όντα.

Θεοί είναι ο ήλιος και η σελήνη, που τους ονόμαζαν Όσιρι και Ίσι. Φρονούσαν ότι το σύμπαν δημιουργήθηκε σε ορισμένη χρονική στιγμή και ότι είναι φθαρτό και σφαιροειδές. Ακόμη, έθεσαν νόμους για την επικράτηση δικαιοσύνης, που τους απέδωσαν στον Ερμή. Θεοποίησαν τα ζώα που ήταν χρήσιμα για τον άνθρωπο. Αυτοί εφηύραν τη γεωμετρία, την αστρονομία και την αριθμητική.

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορικά, λοιπόν, με τη εφεύρεση της φιλοσοφίας, έτσι έχουν τα πράγματα, σημειώνει ο Διογένης ο Λαέρτιος. Ενώ ο ίδιος, στον «Βίο του Πύρρωνα», γράφει:

«Τη διδασκαλία του Πύρρωνα την παρακολούθησε κι ο Εκαταίος ο Aβδηρίτης και ο Τίμων ο Φλιάσιος, ο συγγραφέας των Σίλλων, καθώς και ο Nαυσιφάνης από την Τέω, για τον οποίο λένε ότι χρημάτισε δάσκαλος του Επίκουρου. Όλοι αυτοί ονομάστηκαν Πυρρώνειοι από το όνομα του δασκάλου τους, απορnτικοί και σκεπτικοί, καθώς και εφεκτικοί και ζητητικοί, από τις αρχές που πρέσβευαν».

Και εξηγεί αμέσως τους όρους που αποδίδονται στους Πυρρώνειους, και βέβαια στον Εκαταίο τον Αβδηρίτη:

«Ζητητικοί ονομάστηκαν γιατί πάντοτε ζητούσαν την αλήθεια, σκεπτικοί γιατί έψαχναν αλλά ποτέ δεν έβρισκαν την αλήθεια, εφεκτικοί από την ψυχική τους κατάσταση που ακολουθούσε την αναζήτησή τους, εννοώ την «εποχή» (σταμάτημα, έλεγχος της σκέψης), απορητικοί, τέλος, ονομάστηκαν, γιατί όχι μόνο αυτοί απορούσαν αλλά έβαζαν με τη σειρά τους σε απορία και τους ίδιους τους δογματικούς φιλοσόφους».

Στην «Ιστορία του Ελληνικού Έθνους» (τ. Ε, σελ. 361), ο ιστορικός Ιω. Τουλουμάκος αναφέρει στην ενότητα «Παραδοξογράφοι» τον Εκαταίο:

«Στο έργο τoυ Εκαταίου τoυ Αβδnρίτου (β' ήμισυ του 4ου αιώνα - α' ήμισυ του 3ου αιώνα π.X.) «Περί των Υπερβορέων» προβάλλεται π.χ. η ευσέβεια του μυθικού αυτού λαού. Στα «Αιγυπτιακά» του ίδιου συγγραφέως εξιδανικεύεται η Αίγυπτος του Φαραώ για τον πολιτισμό, την πολιτική και κοινωνική της τάξη».

Να συμπληρώσουμε ότι, επειδή ο Εκαταίος ήταν ο πρώτος Έλληνας που ενδιαφέρθηκε για την ιστορία του Ιουδαϊκού λαού, μεταγενέστεροί του απέδωσαν και την πατρότητα ενός ψευδεπίγραφου έργου «Περί των lουδαίων». Έγραψε ακόμη «Περί της Ποιήσεως Ομήρου και Ησιόδου».

Τα έργα του έχουν όλα χαθεί στο σύνολό τους.

Τα κείμενα είναι από το βιβλίο του καθηγητή Θανάση Μουσόπουλου «ΑΒΔΗΡΑ, ΓΗ ΤΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΑΣΜΟΥ» τον οποίον και ευχαριστούμε

Ασκάνιος

Η αναφορά για την ύπαρξη του φιλοσόφου Ασκάνιου προέρχεται από τον ιστοριογράφο Διογένη τον Λαέρτιο.

Ο Διογένης ο Λαέρτιος («Βίοι Φιλοσόφων», βιβλίο ΙΧ, παρ. 61) μιλώντας για τον Πύρρωνα (365-275 π.Χ.) γράφει:

«Πύρρων Ηλείος Πλειστάρχου μεν ην υιός, καθά και Διοκλής ιστορεί - ως φησί δ' Απολλόδωρος εν Χρονικοίς, πρότερον ην ζωγράφος, και ήκουσε Βρύσωνος τoυ Στίλπωνος, ως Aλέξανδρος εν Διαδοχαίς, είτ' Αναξάρχου, ξυνακολουθών πανταχού, ως και τοις Γυμνοσοφισταίς εv Ινδία συμμίξαι και τοις Μάγοις, όθεν γενναιότατα δοκεί φιλοσοφήσαι, τo της ακαταλnψίας και εποχής είδος εισαγωγών, ως Ασκάνιος ο Αβδηρίτης φησίν».

(«Ο Πύρρων ο Ηλείος ήταν γιος του Πλειστάρχου, όπως αναφέρει κι ο Διοκλής. Όπως λέγει στα «Χρονικά» ο Απολλόδωρος, προηγουμένως ήταν ζωγράφος, και άκουσε τον Βρύσωνα του Στίλπωνα, όπως γράφει ο Αλέξανδρος στις «Διαδοχές», έπειτα άκουσε τον Ανάξαρχο, ακολουθώντας τον παντού, όπως επίσης ήρθε σε επικοινωνία με τους Γυμνοσοφιστές στην Ινδία και με τους Μάγους, απ' όπου φαίνεται πως ασχολήθηκε με τη φιλοσοφία ιδιαίτερα, εισάγοντας την έννοια της ακαταληψίας και της εποχής, όπως λέγει ο Ασκάνιος ο Αβδηρίτης»).

Στο παραπάνω απόσπασμα, εκτός από τη σχέση του Ανάξαρχου του Αβδηρίτη με τον Πύρρωνα, το ενδιαφέρον εστιάζεται στον άγνωστο από άλλες πηγές Ασκάνιο τον Αβδηρίτη. Μερικοί φιλόλογοι προτείνουν τη διόρθωση του χωρίου σε: Εκαταίος ο Αβδηρίτης, που ήταν και μαθητής του Πύρρωνα. Σε αντίθετη περίπτωση έχουμε έναν άγνωστο Αβδηρίτη φιλόσοφο.

Τα κείμενα είναι από το βιβλίο του καθηγητή Θανάση Μουσόπουλου «ΑΒΔΗΡΑ, ΓΗ ΤΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΑΣΜΟΥ» τον οποίον και ευχαριστούμε