ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Επιχειρησιακά προγράμματα Δήμου Αβδήρων

Αρχική

/

Ενημέρωση

/

Επιχειρησιακά προγράμματα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Αβδήρων 2021 - 2023

Στρατηγικό σχέδιο Δήμου Αβδήρων 2021-2023

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Αβδήρων για την περίοδο 2021 - 2023

Αρχεία Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου 2021 - 2023

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Αβδήρων 2021 2023 (Α’ ΦΑΣΗ)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Αβδήρων 2021 2023 (Β’ ΦΑΣΗ)