ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Δημοτικό Συμβούλιο

Αρχική

/

Δήμος

/

Δημοτικό Συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αβδήρων

Ο Δήμος Αβδήρων διοικείται από τον Δήμαρχο και τα 25 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

Τσιτιρίδης Γεώργιος

Δήμαρχος

1

Γκασιμπαγιαζίδης Βλαδίμηρος

Αντιδήμαρχος

2

Κασσέρης Κωνσταντίνος

Αντιδήμαρχος

3

Σταυρακάρας Φώτιος

Αντιδήμαρχος

4

Εφένδη Εράλπ

Αντιδήμαρχος

5

Ρούφος Βασίλειος

Αντιδήμαρχος

6

Μήτσιος Στέφανος

Αντιδήμαρχος

7

Μαυρίδης Νικόλαος

Πρόεδρος Δ.Σ.

8

Γκιρετλή Ιλχάν

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

9

Φωτιάδου Γαλανοπούλου Κωνσταντινιά

Γραμματέας Δ.Σ.

10

Ζουρνατζίδου Χρηστακίδου Κωνσταντινιά

11

Τσόγκας Αθανάσιος

12

Χατζητερζόγλου Ασήμ

13

Γκιαουράκη Αναστασία

14

Χατζηπαπαδόπουλος Παντελεήμων

15

Ντεμήρ Σαντρή (Καδρή)

16

Οσμάν Κεχαγιά Σινάν

17

Κριτσίνης Αθανάσιος

18

Δόντσος Δημήτριος

19

Αληνταη Ογλού Ονούρ

20

Σαμή Μεμέτ

21

Ομέρ Σαμπάν

22

Παπαδόπουλος Αλέξανδρος

23

Ξανθόπουλος Ιωάννης

24

Ραξιώνης Δημήτριος

25

Χατζόπουλος Αλέξανδρος