ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Αντιδήμαρχοι

Αρχική

/

Δήμος

/

Διοίκηση

/

Αντιδήμαρχοι

Λογότυπο Δήμου Αβδήρων

Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΑΛΟΥΣΑΡΗΣ

Λογότυπο Δήμου Αβδήρων

Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Περιβάλλοντος

ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Λογότυπο Δήμου Αβδήρων

Αντιδήμαρχος Οικονομικών

ΚΑΣΣΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Λογότυπο Δήμου Αβδήρων

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων

ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Λογότυπο Δήμου Αβδήρων

Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής

ΝΤΕΜΗΡ ΣΑΝΤΡΗ

Τα νέα των αντιδημάρχων

Γραφείο εξυπηρέτησης πολιτών

Τα νέα του Δήμου μας

Σας προσκαλώ σε τακτική μεικτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων που θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στο κτίριο του Μουσείου Λαογραφικών Ενδυμασιών

Γραφείο εξυπηρέτησης πολιτών

Τα νέα του Δήμου μας

Σας προσκαλώ σε τακτική μεικτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων που θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στο κτίριο του Μουσείου Λαογραφικών Ενδυμασιών