ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Αντιδήμαρχοι

Αρχική

/

Δήμος

/

Διοίκηση

/

Αντιδήμαρχοι

Λογότυπο Δήμου Αβδήρων

Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας

ΡΟΥΦΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Λογότυπο Δήμου Αβδήρων

Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Περιβάλλοντος

ΓΚΑΣΙΜΠΑΓΙΑΖΙΔΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ

Λογότυπο Δήμου Αβδήρων

Αντιδήμαρχος Οικονομικών

ΚΑΣΣΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Λογότυπο Δήμου Αβδήρων

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων

ΣΤΑΥΡΑΚΑΡΑΣ ΦΩΤΙΟΣ

Λογότυπο Δήμου Αβδήρων

Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής

ΕΦΕΝΔΗ ΕΡΑΛΠ

Λογότυπο Δήμου Αβδήρων

Αντιδήμαρχος Εθελοντισμού

ΜΗΤΣΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Λογότυπο Δήμου Αβδήρων

Αντιδήμαρχος Πρόνοιας

ΓΚΙΑΟΥΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ