ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Διοίκηση

Αρχική

/

Δήμος

/

Διοίκηση

Διοίκηση Δήμου Αβδήρων

Ο Δήμος Αβδήρων έχει έδρα τη Γενισέα. Επικεφαλής της διοίκησης του Δήμου Αβδήρων είναι ο Δήμαρχος, Γεώργιος Τσιτιρίδης.

Γενικός Γραμματέας του Δήμου έχει ορισθεί ο Αθανάσιος Γαλανόπουλος.

Πέντε Αντιδήμαρχοι έχουν αναλάβει αντίστοιχους τομείς διοίκησης:

 • Φίλιππος Μαλουσάρης

  Αντιδήμαρχος παιδείας, πολιτισμού, αθλητισμού και νεολαίας

 • Νικόλαος Μαυρίδης

  Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Περιβάλλοντος

 • Κωνσταντίνος Κασσέρης

  Αντιδήμαρχος Οικονομικών

 • Αθανάσιος Γεωργακάκης

  Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων

 • Σαντρή Ντεμήρ

  Αντιδήμαρχος κοινωνικής πολιτικής

Στον Δήμο Αβδήρων λειτουργούν δύο επιτροπές:

 • Οικονομική Επιτροπή

 • Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δήμου αποτελείται από τον Δήμαρχο και 27 μέλη.