ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Δημοτική Επιτροπή

Αρχική

/

Δήμος

/

Δημοτική Επιτροπή

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Αβδήρων

Τακτικά Μέλη:

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

1

Τσιτιρίδης Γεώργιος

Δήμαρχος

2

Ρούφος Βασίλειος

Αντιδήμαρχος

3

Κασσέρης Κωνσταντίνος

Αντιδήμαρχος

4

Μήτσιος Στέφανος

Αντιδήμαρχος (άμισθος)

5

Ζουρνατζίδου Χρηστακίδου Κωνσταντινιά

Δημοτική Σύμβουλος

6

Δόντσος Δημήτριος

Δημοτικός Σύμβουλος

7

Χατζόπουλος Αλέξανδρος

Δημοτικός Σύμβουλος

Αναπληρωματικά μέλη:

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

1

Σταυρακάρας Φώτιος

Αντιδήμαρχος

2

Φωτιάδου Γαλανοπούλου Κωνσταντινιά

Γραμματέας Δ.Σ.

3

Γκιαουράκη Αναστασία

Δημοτική Σύμβουλος

4

Χατζητερζόγλου Ασήμ

Δημοτικός Σύμβουλος

5

Γκιρετλή Ιλχάν

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

6

Παπαδόπουλος Αλέξανδρος

Δημοτικός Σύμβουλος