ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Δήλωση προσβασιμότητας 

Δήλωση προσβασιμότητας

Ο Δήμος Αβδήρων δεσμεύεται να καθιστά τον οικείο ιστότοπο https://avdera.gov.gr προσβάσιμο, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184 Α’ 23-09-2020), όπως ισχύει. 

Εφαρμογή δήλωσης προσβασιμότητας

Η παρούσα δήλωση προσβασιμότητας εφαρμόζεται στον ιστότοπο https://avdera.gov.gr.

Κατάσταση συμμόρφωσης 

Ο ιστότοπος https://avdera.gov.gr συνάδει σε μεγάλο βαθμό με τις οδηγίες για την προσβασιμότητα στο περιεχόμενο Ιστού (WCAG 2.1 ΑΑ). 

Κατάρτιση της παρούσας δήλωσης προσβασιμότητας 

Η παρούσα δήλωση καταρτίστηκε στις 10 Φεβρουαρίου 2023. Η αξιολόγηση της συμμόρφωσης του ιστοτόπου προς τις απαιτήσεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 πραγματοποιήθηκε με αυτοαξιολόγηση και με τη χρήση εργαλείου που διατίθεται ελεύθερο στην πλατφόρμα www.accessibilitychecker.org.

Υποβολή παρατηρήσεων και στοιχεία επικοινωνίας

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184 Α’ 23–09–2020), άρθρο 45, κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλει παρατηρήσεις ή αίτηση για ενημέρωση ως προς την κατάσταση συμμόρφωσης ή αίτηση για πληροφορίες που λείπουν. Για επικοινωνία σχετικά με τα ανωτέρω, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να αποστέλλει email στο info@avdera.gr. Αρμόδια Υπηρεσία για θέματα προσβασιμότητας είναι το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Διαφάνειας (Επαρχιακή Οδός Βαφέικων-Αβδήρων, Γενισέα, ΤΚ 67064, Τηλεφωνικό κέντρο: 2541352550). 

Διαδικασία απάντησης 

Το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Διαφάνειας απαντά στον ενδιαφερόμενο με πρόσφορο τρόπο. Σε περίπτωση μη ικανοποιητικής απάντησης, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αποταθεί στον Συνήγορο του Πολίτη (https://www.synigoros.gr). 

Γίνεται συνεχής προσπάθεια από το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Διαφάνειας για βελτίωση και αποκατάσταση προβλημάτων προσβασιμότητας, με τακτικούς ελέγχους στο www.accessibilitychecker.org, το εργαλείο ανοιχτού λογισμικού Lighthouse αλλά και όλα τα διαθέσιμα εργαλεία. Ωστόσο, παρά την επιθυμία μας να κάνουμε όλες τις σελίδες και το περιεχόμενο του https://avdera.gov.gr πλήρως προσβάσιμο, κάποιο περιεχόμενο ενδέχεται να μην έχει ακόμη προσαρμοστεί πλήρως στα αυστηρότερα πρότυπα προσβασιμότητας.