ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Επιτροπές

Αρχική

/

Δήμος

/

Επιτροπές

Επιτροπές Δήμου Αβδήρων

Από τον Δήμο Αβδήρων συγκροτήθηκαν οι παρακάτω επιτροπές:

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

1

Τσιτιρίδης Γεώργιος

Δήμαρχος

2

Μαυρίδης Νικόλαος

Αντιδήμαρχος

3

Γκασιμπαγιαζίδης Βλαδίμηρος

Αντιδήμαρχος

4

Ντεμήρ Σαντρή

Αντιδήμαρχος

5

Ζουρνατζίδου Κωνσταντινιά

Δημοτική Σύμβουλος

6

Κριτσίνης Αθανάσιος

Δημοτικός Σύμβουλος

7

Σίσκος Γεώργιος

Δημοτικός Σύμβουλος

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

1

Τσιτιρίδης Γεώργιος

Δήμαρχος

2

Ντεμήρ Σαντρή

Αντιδήμαρχος

3

Γκασιμπαγιαζίδης Βλαδίμηρος

Αντιδήμαρχος

4

Τσόγκας Αθανάσιος

Δημοτικός Σύμβουλος

5

Χατζηδημητρίου Ειρήνη Χρυσοβαλάντω

Δημοτική Σύμβουλος

6

Πισκιουλόπουλος Μάριος

Δημοτικός Σύμβουλος

7

Βελή Ογλού Μπουλέντ

Δημοτικός Σύμβουλος